archív

október 2018

Pri príležitosti 85. výročia Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante, ako aj 25. výročia Domu Matice slovenskej v Galante, usporiadal Dom Matice slovenskej v Galante dňa 26. októbra X. ročník prehliadky matičiarskych súborov z celej republiky pod názvom Trenčín, Trnava – ruža voňavá. V galaprograme sa predviedli účinkujúci z viacerých krajov Slovenska.
Náš spevácky zbor bol pozvaný ako reprezentant Bratislavského kraja.V našom programe sme predviedli pod vedením a s akordeónovým sprievodom nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča niekoľko krásnych záhoráckych ľudových piesní a zaspievali národnú pieseň „Slovensko moje“.
Je potešujúce, že medzi vystupujúcimi súbormi sme si získali svojím disciplinovaným výkonom rešpekt a uznanie. Každému súboru udelila riaditeľka Domu Matice slovenskej Bc. Zlatica Gažová pamätný list. Na záver zaznela z hrdiel všetkých vystupujúcich matičiarska hymna „Kto za pravdu horí“.


 
 
U Hochštetna Slovensko moje

Autor videa: Peter Horňák