2023

V utorok, 22. februára 2023 sa uskutočnil tradičný Krojovaný ples u našich dlhoročných priateľov v moravských  Brumoviciach. Keďže tamojší starosta Ing. Rudolf Kadlec spoločne so starostom Záhorskej Bystrice Ing. Jozefom Krúpom spoločne dbajú o udržiavanie dlhoročných kultúrnych vzťahov medzi oboma obcami, nie je preto prekvapením, že prišlo pozvanie pre predstaviteľov Záhorskej Bystrice, ako aj pre spevácky zbor Bystričan na účasť na tohtoročnom krojovanom plese v Broumoviciach. Speváčky a speváci sa starostlivo na túto udalosť pripravili, pretože mali absolvovať okrem slávnostného krojovaného pochodu spoločne s miestnymi účastníkmi aj kratšie spevácke vystúpenie. Ale, ako sa vraví „človek mieni, pánboh mení“ a okolnosti sa na poslednú chvíľu vyvinuli tak, že polovica členov Bystričana dostala virózu a tak sa “desať statočných“ spevákov a dvaja zástupcovia vedenia Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici vydalo na cestu autobusom do Brumovíc.
V Brumoviciach na miestnom úrade nám bolo poskytnuté potrebné zázemie, ako aj chutná večera. Prezlečení do našich, záhoráckych krojov, napojení a nasýtení sme sa vrhli do víru tanca spoločne s  miestnymi účastníkmi plesu oblečenými do prekrásnych moravských krojov hýriacich farbami od výmyslu sveta.
Ples otvoril starosta Broumovíc, Ing. Rudolf Kadlec a prihovoril sa aj zástupca starostu Záhorskej Bystrice Martin Besedič.


Až potom sa mohla začať tá pravá plesová zábava. Krojovaný sprievod, ktorého sme sa zúčastnili aj my, hýril farbami a bol potešením pre oči!


Potom nasledoval kultúrny program. Otvoril ho miestny folklórny súbor CHASA so svojou „Moravskou besedou“. Boli to krásne moravské piesne a tance s hudobným sprievodom miestnej dychovej kapely.

Aj členovia nášho speváckeho zboru prispeli k programu svojou „troškou do mlyna“ a zaspievali sme niekoľko piesní z nášho najnovšieho CD v hudobnej úprave a s akordeónovým sprievodom nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča. Na úvod nášho vystúpenia sme zaspievali moravskú pieseň „Bílá holuběnko“ s aktuálnou tématikou, čo bolo pozitívne poslucháčmi ocenené.

O polnoci prišla na rad všeobecne túžobne očakávaná bohatá tombola ktorej súčasťou bolo aj niekoľko CD s názvom „Záhorácky ty múj kraj“, čo bol náš príspevok. O tom, že sa naše piesne moravskému publiku páčili svedčí aj skutočnosť, že výhercovia našich CD požiadali pána Martinkoviča, ako hlavného tvorcu o autogram na jeho obal!

Z ostatných výhier sa tešilo aj zopár šťastlivcov od nás, najviac však vodič nášho autobusu. Po ukončení tomboly sme sa už pobrali domov plní dojmov s príjemného večera. Už teraz sa tešíme na pozvanie na budúcoročný krojovaný ples v Broumoviciach.

Eva Frťalová
foto: Slavomír Frťala

Veľkonočná nedeľa je radostným sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Ako najstarší a najväčší sviatok liturgického roka sa slávi v prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca vo všetkých kresťanských cirkvách. Tento deň končí obdobie štyridsaťdňového pôstu. Tak, ako každoročne, aj tento rok sme dostali pozvanie od správcu farnosti Most pri Bratislave a farára kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho Stanislava Stohla, ThDr., PhD, aby prispel k tomuto krásnemu sviatku svojím speváckym vystúpením pod sv. omšou v tomto kostole. Ponuku sme prijali a zaspievali sme spolu s veriacimi niekoľko piesní, ale predovšetkým krásne sakrálne skladby Antifona: SURREXIT (Es) od J. Furmaníka a SURREXIT Dominus vere od anonymného skladateľa. Po omši sme sa, na pozvanie pána farára zúčastnili na slávnostnom agapé, kde sme strávili zopár príjemných chvíľ pred odchodom do Bratislavy do našich domovov.

Ako už tradične, posledný deň v apríli, sa na Námestí rodiny v Záhorskej Bystrici vztyčovali miestni chlapi, pracovníci Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici za účinnej pomoci miestneho hasičského zboru vysoký vyzdobený máj, dar lesného pozemkového spoločenstva za spevu speváčok aj spevákov zo speváckeho zboru Bystričan sprevádzaných akordeónom zbormajstra Štefana Martinkoviča za bohatej účasti miestneho obyvateľstva. Keď bol máj postavený, mohol sa začať pripravený kultúrny program. Najprv sa prítomným prihovoril starosta Ing Jozef Krúpa, sám oblečený v záhoráckom kroji a miestny farár Ľudovít Pokojný. Ako prví vystúpili speváčky a speváci speváckeho zboru Bystričan pod vedením a akordeónovým sprievodom Štefana Martinkoviča. Výber piesní z tretieho a štvrtého CD zasadili do rozprávania o tradícii stavania májov, ktorý pripravila a slovom sprevádzala členka speváckeho zboru Eva Frťalová. Okrem krásnych zborových piesní zo spomínaných CD odzneli premiérovo duetá „Ej slniečko horúce“ v podaní Aleny Bernátovej a Evy Frťalovej, „Daleko široko v podaní Márie Ťapuškovej a Evy Frťalovej, ale aj sólová pieseň „Bývalo mi dobre“ v podaní Viery Klčovej. Že sa vystúpenie speváckeho zboru obecenstvu páčilo potvrdil srdečný potlesk, ktorý sa ozýval po jednotlivých piesňach, a hlavne na konci vystúpenia. Nečudo, bezchybné spevácke výkony, ale aj akordeónový sprievod nenechali nikoho na pochybách, že Záhorská Bystrica má kvalitný spevácky zbor, ktorý ju môže reprezentovať na významných fórach, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí
Eva Frťalová

<a
V nedeľu, 28. mája sme si zaspievali na hodoch, tento raz v Devínskej Novej Vsi. Keďže sa naše spevácke vystúpenie uskutočnilo v skorých popoludňajších hodinách, slnko bolo ešte vysoko a jasná modrá obloha bez jediného mráčika. Tieňa bol vo všeobecnosti nedostatok a tak sme sa vzdali nádeje na, aspoň chvíľkové, ochladenie! Na pódiu sme však, našťastie, boli pred slnkom chránení a tak sme sa, horúčavou zmorení, mohli, aspoň na chvíľu venovať predovšetkým spevu. Za akordeónového sprievodu nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča sme slnkom rovnako zmorenému publiku zaspievali niekoľko piesní z nášho 3. a 4. CD. Žiaľ, pre časovú tieseň sme mali pre naše spevácke vystúpenie vyhradených len 10 minút a tak sme boli nútení náš starostlivo pripravený repertoár okresať, aby sme vyhoveli organizátorom! Novinkou v našom programe boli dva duety s názvom „Ráda pijem, ráda jím“ v podaní Vierky Klčovej a Ľubky Jakubovej a „Daleko široko“ v podaní Evy Frťalovej a Mariky Ťapuškovej. Inak sme zaspievali naše osvedčené „Ej vínko, vínečko“, Súsedé, súsedé“, „Záhorácky ty múj kraj“, „Pieseň o Bystrici“, „Ket sa háje zelenali“ a so žičlivým publikom sme sa neradi rozlúčili naším osvedčeným „hitom“ „Štyri kone na dvore“.
Eva Frťalová

<a
Vianočné aktivity speváckeho zboru Bystričan, ktorý je súčasťou miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici, vyvrcholili v utorok, na sviatok svätého Štefana, keď speváci a speváčky zaspievali pod sv. omšou  vo farskom  kostole  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave. Napriek vysokej chorobnosti, ktorá výrazne oklieštila hlasové možnosti zboru, zaspievali speváci a speváčky 2 krásne, upravené vianočné koledy „Keď Panna Mária“ a „Keď sa Kristus zrodil“ a sakrálnu skladbu od Luigiho Bordése pre zbor a organ „Ave Verum“. Týmto speváckym vystúpením ukončili speváci svoje vianočné aktivity a uvítali príležitosť venovať sa výlučne svojim rodinám a sladkému leňošeniu.

Pred týmto záverečným kultúrnym počinom sa speváci a speváčky zišli 7. decembra na spoločenskom posedení pri kačacine. Prítomný bol tiež pán starosta Ing. Jozef Krúpa, ako aj zástupcovia miestneho odboru Matice slovenskej v čele s predsedom Prof. Jozefom Masarikom. Toto stretnutie malo, okrem stmelenia kolektívu, aj pracovný zámer a to predovšetkým vyhodnotenie činnosti za končiaci sa rok. Podľa slov zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča, umelecké zámery na rok 2024 budú podrobnejšie prerokované na „Novoročnej kapustnici“, ktorá sa uskutoční 13.januára a ktorá bude zároveň prvým stretnutím speváckeho zboru Bystričan v Novom roku. Na stole bude – okrem iného – aj téma účasti speváckeho zboru Bystričan na medzinárodnom festivale v chorvátskom Ludbregu. Dovtedy sa tiež preverí aj možnosť účasti speváckeho zboru na medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave. Prerokované budú aj  možnosti posilnenia speváckeho zboru o nových spevákov do jednotlivých hlasových skupín a pod.

V diskusii ocenil starosta J.Krúpa spevácky zbor Bystričan za jeho reprezentáciu mestskej časti Záhorská Bystrica doma, na Slovensku aj v zahraničí. Pochvalne sa vyjadril aj o piatom Záhoráckom festivale ľudovej piesne v Záhorskej Bystrici, ktorý sa uskutočnil v septembri 2023 vo vzájomnej spolupráci s miestnym úradom a tiež s miestnym odborom Matice slovenskej. Zároveň prisľúbil spevákom maximálnu možnú podporu aj v roku 2024.

Záver posedenia patril, ako ináč, krásnym slovenským ľudovým piesňam v podaní speváckeho zboru Bystričan.

Eva Frťalová

<a