2018

8. apríla, v nedeľu zasvätenú Božiemu milosrdenstvu, sme zaspievali pod taktovkou nášho zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča na svätej omši vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave niekoľko sakrálnych skladieb, konkrétne „Laudate Dominum“ Lorenza Perosiho, „Ecce Panis Angelorum“ a svoje vystúpenie zavŕšili slávnostnou skladbou „ O Cor Jesu“. Po svätej omši sme zaspievali na fare správcovi farnosti dekanovi ThDr. Stanislavovi Stohlovi PhD. zdravicu J.V.Dolinského s názvom „Živ Ťa Pán“ pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

30. apríla – v predvečer 1. mája sa v Záhorskej Bystrici konala, pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava IV. Ing. Jozefa Krúpu, slávnosť Stavania Mája. Ako každý rok, aj tohtoročná slávnosť sa konala na Námestí rodiny. O 17.45 sa od Ľudového domu vydal vyzdobený, 25 metrový Máj, v sprievode Dobrovoľných hasičov a Speváckeho zboru Bystričan na cestu na námestie, kde ho už netrpezlivo očakávali Bystričania. Po posledných úpravách a obvyklom priviazaní tradičnej fľašky bol vyzdobený Máj hasičmi za pomoci hydrauliky postavený a mohol sa začať pripravený program, ktorý svojím príhovorom otvoril starosta obce Ing. Jozef Krúpa.
Ako prvý so svojím programom vystúpil náš Spevácky zbor, ktorý má svoju domovskú základňu v Záhorskej Bystrici. My speváci-amatéri sme preukázali svoj vrúcny vzťah k ľudovej piesni, najmä tej z oblasti Záhoria a ponúkli prítomným zopár svojich obľúbených, pričom nás na akordeóne sprevádzal Dr. Martinkovič.

19. a 20. mája sa v Bratislave – Devínskej Novej Vsi uskutočnil jubilejný 25. Festival slovenskej národnej piesne, ktorý s úcty k odkazom našich predkov a k rodnej vlasti pripravili Matičiari v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves a Farnosťou Bratislava – Devínska Nová Ves. Náš Spevácky zbor Bystričan mal tú česť byť súčasťou slávnostného programu počas oboch víkendových dní. V sobotu, 19. mája sme zaspievali v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku počas spomienkového posedenia na spisovateľa Ruda Slobodu s autorom jeho pamätníka akad. sochárom Alexandrom Ilečkom. V oficiálnej časti sme zaspievali zopár piesní národného charakteru, ale pridali sme aj niekoľko ľudových zo Záhoria. V tej neoficiálnej časti sme na želanie prítomných pridali ešte zopár. Na akordeóne nás prevádzal zbormajster Štefan Martinkovič.
V nedeľu 20. mája bol náš zbor súčasťou hlavného programu vo veľkej sále Istrocentra. V naštudovaní a úprave zbormajstra Štefana Martinkoviča, ktorý nás sprevádzal na akordeóne, sme ponúkli pestrú kyticu uvitú z krásnych ľudových piesní „nazbieraných“ na Záhorí. Niektoré piesne sme odspievali, pod vedením Dr. Martinkoviča á capella s pozitívnym ohlasom u publika, ktoré veľkým potleskom ocenilo aj zaujímavú, viachlasne zaspievanú starodávnu pieseň z Moravského sv. Jána s názvom „U Hochštetna“. Samozrejme, že aj všetky ostatné zaspievané piesne boli publikom vrelo prijaté. Zbormajstra aj nás spevákov potešilo, že aj v takej konkurencii, ako vystúpenie speváckeho zboru Rodokmeň a ženskej speváckej skupiny Kytica sa náš súbor nestratil, o čom svedčili aj následné pochvalné vyjadrenia, či už od odborníkov, alebo aj od publika. Úspešné vystúpenie je pre súbor veľkým povzbudením do ďalšej práce na príprave nového CD nosiča, ale aj na vystúpenia na iných kultúrnych udalostiach, ktoré spevákov v letnom období čakajú.


1. júla sa konali v Záhorskej Bystrici Bystrické malé hody. Na námestí rodiny bola postavená tribúna, na ktorej vystúpili pozvané umelecké kolektívy. Program otvoril náš spevácky zbor. Predviedli sme niekoľko piesní zo svojho pripravovaného cédečka. Mimoriadne zaujali pod dirigentskou taktovkou nášho zbormajstra viachlasne, a´ capella, zaspievané piesne „Zaspívali sebje“, „Ket já smutný pújdem“ a starodávna pieseň „U Hochštetna“, ale potešili aj pesničky zaspievané so sprievodom jeho akordeónu „Za hory, za doly“, „V síni dolinečka“, či veselá svadobná pieseň „Veselú mamičko“.


14. júla sa v dúbravskom dome kultúry uskutočnil festival speváckych seniorských súborov. Na festivale účinkovalo celkom 10 speváckych súborov, medzi ktorými nechýbal ani náš spevácky. V bezchybnom, sústredenom výkone, sme prítomným ponúkli niekoľko piesní nielen z pripravovaného tretieho cédečka, ale aj milé pesničky zo staršieho repertoáru, v sprievode akordeónu zbormajstra Štefana Martinkoviča. Mimoriadne zaujali viachlasné, a´capella zaspievané pesničky, taktiež pod jeho vedením – „Zaspívali sebje“ a starodávna „U Hochštetna“, ale tiež aj dve duetá „Ráno, ráno“ a „Na cichém Dunaji“ v podaní Viery Klčovej, Evy Frťalovej a Martina Besediča. Vystúpenie nášho speváckeho zboru sa, podľa odozvy, zaradilo medzi tie vrcholné na podujatí, čo možno považovať za vizitku cieľavedomej práce nášho zbormajstra, ale aj zodpovednej prípravy speváčok a spevákov.(foto prebraté z TV Dúbravka)

Dňa 31. augusta v podvečerných hodinách si, v predvečer sviatku Dňa Ústavy, pripomenuli občania Záhorskej Bystrice 26. výročie prijatia ústavy Slovenskej republiky ako aj 74. výročie SNP milou matičiarskou slávnosťou pri zapálenej vatre. Slávnosť otvoril svojím príhovorom vicestarosta MiÚ Záhorská Bystrica Martin Besedič. Po slávnostnom príhovore starostu Záhorskej Bystrice Ing. Jozefa Krúpu vystúpil aj JUDr. Miroslav Rac, predseda MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Záhorskej Bystrici a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici Dr. Štefan Martinkovič. Na záver oficiálnej časti zaspieval náš spevácky zbor slovenskú štátnu hymnu a tiež matičiarsku hymnu „Kto za pravdu horí“. Po nich sme zaspievali speváci s akordeónovým sprievodom zbormajstra Štefana Martinkoviča niekoľko ľudových piesní zo Záhoria. Potom už Bystričania zasadli k stolom s miskou chutného guľáša a pohárom piva, vína, či nealko nápoja. Po dobrom guľáši sa speváci zo súboru Bystričan ujali zábavy a keď sa k ich spevu pridali aj niektorí Bystričania pekné ľudové piesne sa niesli večerným Pláckom a vytvorili dôstojnú kulisu pre toto slávnostné podujatie.

  

Pri príležitosti 85. výročia Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante, ako aj 25. výročia Domu Matice slovenskej v Galante, usporiadal Dom Matice slovenskej v Galante dňa 26. októbra X. ročník prehliadky matičiarskych súborov z celej republiky pod názvom Trenčín, Trnava – ruža voňavá. V galaprograme sa predviedli účinkujúci z viacerých krajov Slovenska.
Náš spevácky zbor bol pozvaný ako reprezentant Bratislavského kraja.V našom programe sme predviedli pod vedením a s akordeónovým sprievodom nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča niekoľko krásnych záhoráckych ľudových piesní a zaspievali národnú pieseň „Slovensko moje“.
Je potešujúce, že medzi vystupujúcimi súbormi sme si získali svojím disciplinovaným výkonom rešpekt a uznanie. Každému súboru udelila riaditeľka Domu Matice slovenskej Bc. Zlatica Gažová pamätný list. Na záver zaznela z hrdiel všetkých vystupujúcich matičiarska hymna „Kto za pravdu horí“.
U Hochštetna Slovensko moje


autor videí: Peter Horňák

Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku v spolupráci s Farským úradom usporiadali dňa 18. novembra v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice slávnostný koncert pri príležitosti roku 2018 – ako Roku slovenskej štátnosti. Koncert otvoril svojím príhovorom dôstojný pán Štefan Kováč, ktorý pripomenul, že rok 2018 je plný významných výročí, ktoré sa významne zapísali do dejín slovenského národa:
– 1843 prvá kodifikácia spisovnej slovenčiny
– 1848 Slovenské povstanie
– 1863 založenie Matice Slovenskej
– 1918 Martinská deklarácia, Pitsburgská dohoda
– 1938 Manifest slovenského národa
– 1968 Dubčekov obrodný proces
– 1988 Sviečková manifestácia v Bratislave
– 1993 Vznik Slovenskej republiky
Slávnostný rámec podujatia podčiarklo vystúpenie nášho speváckeho zboru. Pod taktovkou nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča sme predviedli sme, sedem krásnych sakrálnych skladieb: Laudate Dominum, Vezmi Pane život môj, O Cor Jesu, Stabat Mater, Veni Jesu, Dona Nobis Pacem, Tebe pojem a zdravicu od ukrajinského skladateľa Bortňanského.
Náš disciplinovaný spevácky prejav sa dočkal vysokého uznania nielen od prítomných Rybničanov, ale, čuduj sa svete, aj od samotného zbormajstra Martinkoviča, ktorý je známy tým, že pochvaly nerád rozdáva. Pochvalné uznanie sa dostalo aj pani Anne Dubovcovej zo Žiliny, oduševnenej to matičiarke, ktorá zarecitovala verše slávnych slovenských bardov. Na záver koncertu si prítomní vypočuli piesne manželského páru z Rybníka Andrey Harmadyovej a Jozefa Polca. Na záver krásneho večera usporiadali matičiari pre nás posedenie s občerstvením pred cestou domov. Na rozlúčku si sprítomní spoločne zaspievali a spev znel aj v autobuse celou cestou do Bratislavy.

L. Perosi: Laudate dominum

W. A. Mozart: Vezmi pane život môj

O Cor Jesu

Z. Kodály: Stabat Mater

L. Cherubini: Veni Jesu

W. A. Mozart: Dona Nobis Pacem

D. Bortnjanskij: Tebe pojem

L. Bortnjanskij: Mnohaja lita

 

V dňoch 8. a 9. decembra uskutočnil náš súbor, v rámci projektu  nazvaného „Spevavé Záhorie“ a dotovaného Bratislavským samosprávnym krajom dlho pripravované nahrávanie svojho 3. CD s ľudovými piesňami  zo Záhoria. Pesničky známe i menej známe, pomalé i rezkejšie, sme vybrali a naštudovali zo spevníkov Dr. Janka Blahu v dramaturgii a pod vedením nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča. Tomuto počinu sa nesmierne tešíme. Máme totiž za to, že krásnym ľudovým piesňam zo Záhoria s lokálnym zameraním na jednotlivé obce z tohto regiónu sa nedostáva toľko priestoru a pozornosti v médiách, na festivaloch, či pri iných kultúrnych podujatiach, ako sa dostáva ľudovým piesňam zo Stredného a Východného Slovenska. Predsavzali sme si tieto krásne pesničky propagovať a prezentovať ich milovníkom folklóru. Radi by sme ich dostali na folklórne výslnie rovnocenne s pesničkami z iných regiónov Slovenska. Ukončenie výroby nahratého CD je naplánované na začiatok januára 2019 a projekt „Spevavé Záhorie“ bude zavŕšený slávnostným koncertom spojeným s jeho krstom v prvej polovici januára 2019.