2015

* Pestujeme odkaz Ľudovíta Štúra
„Buďme Slovanmi a pestujme odkaz Ľudovíta Štúra, ktorý je o chudobe a pokore, odvahe, i v tom, že sa nekradne!“ Týmito slovami privítal účastníkov a samozrejme aj Spevácky zbor Bystričan na dnešnej Národnej slávnosti na Devíne predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. V kultúrnom programe vystúpil zborový spevokol Laudate z bratislavskej Petržalky a náš spevácky zbor. Po kultúrnom programe si účastníci uctia pamiatku Ľudovíta Štúra položením vencov k jeho pamätnej tabuli.

* Stavanie mája v Záhorskej Bystrici
Náš zbor nemohol chýbať ani tento rok na stavaní mája. Sprievod sa formoval za farou a ozaj dobový sprievod na koňoch a v sprievode folkloristov a za spevu záhoráckych piesní prešiel dedinou až na námestie. Tu veselica pokračovala do neskorých nočných hodín.


* Bystričan v Zagrebe
Dňa 10. júla sme navštívili Záhreb a záhrebských matičiarov pod vedením JUDr. Štefana Martinkoviča v priestoroch Českého domu na Šubičovej ulici. Pán Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej Záhreb a predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb srdečne privítal hostí a odovzdal príležitostné darčeky. Svojou prítomnosťou krajanov poctil aj pán Ing. Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica. Náš zbor priniesol so sebou domáce koláče, dobré vínko, nahraté CD-čka s pesničkami, rôzne knihy pre deti a dospelých, mnohé výtlačky časopisov, ktoré skončili v priestoroch Národnej slovenskej knižnice v Našiciach. Samozrejme sme so sebou priniesli aj dobrú náladu a zaspievali niekoľko pesničiek slovenského Záhoria pod taktovkou nášho zbormajstra a jeho harmoniky. Pán Janko Zaviačič, z Moravy, ktorý prišiel so svojou manželkou a s nami zaspieval svojim čistým a prenikavým hlasom pesničky o víne.

Návšteva speváckeho súboru “Bystričan” v Záhrebe

* Bystričan v Marija Bistrici
Nadišiel pekný slnečný deň, piatok 10. júla, keď sa náš kolektív a matičiari zo Záhorskej Bystrice vybrali opäť po čase na cestu do Marija Bistrice v Chorvátsku. Starší i mladí Bystričania si istotne spomínajú na nedávne recipročné návštevy v Marija Bistrici a v Záhorskej Bystrici, keď sa vystriedali celé rodiny a z oboch strán sa vymieňala kultúra, dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia.


       

* Súsedé súsedom
Dobré susedské vzťahy sa budujú po celé generácie. Sme radi, že môžeme byť svedkami príjemného spolunažívania so susednou obcou Marianka, čoho nezvratným dôkazom je už mnohoročné pravidelné stretávanie sa v auguste na rozhraní medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou. Po krátkych príhovoroch zástupcov oboch obcí zaspieval náš zbor, mládežnícky spevácky zbor Melodar a jedenásťročná nádejná speváčka Veronika Bubničová z Marianky.

* Bystrické hrubé hody
Večerný program sa začal – ako inak – vystúpením Speváckeho zboru Bystričan spolu s Ľudovou hudbou Dudíci. Hodinový program pozostávajúci zo speváckych, ale aj inštrumentálnych čísel bol opäť dôkazom, že v Záhorskej Bystrici sa chvályhodne udržiava historická kontinuita a rozvíjajú tradície.


    

* Vánoce pod Krispánkem
Predposlednú nedeľu tohtoročného adventu sme sa stretli vo dvore Ľudového domu. Pod Krispánkem sme okoštovali kapustnicu, halászlé, lokše, zázvorníky, medovníky Ak bolo náhodou niekomu zima, zohrial sa punčom, vareným vínkom alebo v kováčskej vyhni pri ohni. Náš súbor potešil koledami a Folklórna skupina Chasa scénkou s tematikou sviatku sv. Lucie – ako si dievčatá chceli vyčarovať frajerov. Celým dvorom sa niesli koledy, vôňa dobrôt a veselá nálada.