2024

V utorok, 30. apríla, žila slnkom prežiarená Záhorská Bystrica, ako každý rok, prípravou a stavaním tradičnej „Máje“. Pritom, samozrejme, nemohol chýbať ani miestny spevácky zbor Bystričan. Speváčky a speváci vyparádení v krojoch asistovali pri výzdobe krásneho vysokého stromu viazaním rôznofarebných stúh, parádneho venca a nechýbala ani povestná fľaška pre najšikovnejšieho mládenca. O sedemnástej hodine sa povoz ťahajúci Máju, v sprievode spievajúcich Bystričancov vydal na cestu od Ľudového domu smerom na Námestie sv. Rodiny, kde bol už návštevníkmi kultúrneho podujatia túžobne očakávaný. Hasiči z miestneho hasičského zboru ju nakoniec šikovne osadili a upevnili na vyhradené miesto za výdatnej pomoci spievajúcich členov speváckeho zboru Bystričan, ktorých na akordeóne sprevádzal zbormajster Štefan Martinkovič. O osemnástej hodine otvoril spevácky zbor Bystričan svojim krátkym speváckym vystúpením kultúrny program májovej oslavy ktorá trvala až do neskorých večerných hodín.

Eva FrťalováV sobotu 6. apríla sme asistovali svojím spevom na sv. omši v kostole Božského srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave, ktorú celebroval ThDr. Stanislav Stohl, dlhoročný priaznivec nášho speváckeho zboru. Pod vedením zbormajstra Dr. Štefana Martinkoviča sme zaspievali na úvod  Antifonu Surrexit od J. Furmaníka, neskôr nádhernú skladbu Adoramus Te Christe a na záver sme dali Laudate Dominum od L. Perosiho. Na záver sv. omše poďakoval farár Dr. Martinkovičovi ako aj ním – speváčkam a spevákom speváckeho zboru Bystričan za krásnu spevácku podporu počas omše a navrhol spoločnú fotografiu pred kostolom.

 

My speváčky a speváci speváckeho zboru Bystričan zo Záhorskej Bystrice sme sa, na podnet nášho zbormajstra rozhodli uctiť si pamiatku našich zosnulých členov a členky v priebehu ostatných 10 rokov. Vzhľadom na to že dvaja naši speváci Ing. Igor Bernát a Ing. Gabriel Kostka boli spevácky aktívni aj v mužskej speváckej skupina RODOKMEŇ, dohodli sme sa na spoločnom projekte a v spolupráci so správcom Farského kostola sv. Michala Archanjela v Čunove farárom ThDr. Mariánom Červeným PhD, ktorý je už oddávna naším priaznivcom.
A tak sa v sobotu, 9. marca uskutočnila omša za zosnulých spevákov, ktorým sme všetci spoločne vzdali úctu a spomienku, spôsobom nám vlastným, keď sme počas sv. omše zaspievali niekoľko sakrálnych skladieb:
BYSTRIČAN zaspieval svoju obľúbenú Mozartovu skladbičku „Dona nobis pacem“ a krásnu „Adoramus Te Christe“. Spoločne so speváckou skupinou RODOKMEŇ dali speváci v nádhernom súznení viachlasnú skladbu D. Bortňanského „Tebe pojem“. V kňazových modlitbách sme poslali spomienku do speváckeho neba našim kolegom z Bystričana
Gustávovi Lacovi, Igorovi Bernátovi, Gabrielovi Kostkovi, Rudolfovi Loveckému, Kamilovi Turiničovi, Jánovi Suchovi, Ernestovi Veruzábovi, Alexandrovi Letkovi, Helene Kotlebovej, Lýdii Švecovej, Anne Dobšičkovej, Antonovi Windišovi,  Jozefovi Butkovičovi, Štefanovi Liďákovi a Štefanovi Kahánkovi. Nezabúdame, priatelia. RIP.

Eva Frťalová