2009

* Májová prehliadka zborov v Kultúrnom dome v Zohore
Silný emotívny zážitok z umeleckého a spirituálneho posolstva získali všetci účastníci i návštevníci, ktorí sa zúčastnili na Májovej prehliadke chrámových zborov v Kultúrnom dome v Zohore. Päť hudobných telies sa predstavilo pred plnou sálou so svojím repertoárom a to domáci Cirkevný zbor Glória zo Zohora, Spevokol Uhranka zo Záhorskej Vsi, spevácky zbor Senior z Gbiel, Suchovského spevácky zbor zo Suchej nad Parnou a spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice.