archív

november 2018

Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku v spolupráci s Farským úradom usporiadali dňa 18. novembra v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice slávnostný koncert pri príležitosti roku 2018 – ako Roku slovenskej štátnosti. Koncert otvoril svojím príhovorom dôstojný pán Štefan Kováč, ktorý pripomenul, že rok 2018 je plný významných výročí, ktoré sa významne zapísali do dejín slovenského národa:
– 1843 prvá kodifikácia spisovnej slovenčiny
– 1848 Slovenské povstanie
– 1863 založenie Matice Slovenskej
– 1918 Martinská deklarácia, Pitsburgská dohoda
– 1938 Manifest slovenského národa
– 1968 Dubčekov obrodný proces
– 1988 Sviečková manifestácia v Bratislave
– 1993 Vznik Slovenskej republiky
Slávnostný rámec podujatia podčiarklo vystúpenie nášho speváckeho zboru. Pod taktovkou nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča sme predviedli sme, sedem krásnych sakrálnych skladieb: Laudate Dominum, Vezmi Pane život môj, O Cor Jesu, Stabat Mater, Veni Jesu, Dona Nobis Pacem, Tebe pojem a zdravicu od ukrajinského skladateľa Bortňanského.
Náš disciplinovaný spevácky prejav sa dočkal vysokého uznania nielen od prítomných Rybničanov, ale, čuduj sa svete, aj od samotného zbormajstra Martinkoviča, ktorý je známy tým, že pochvaly nerád rozdáva. Pochvalné uznanie sa dostalo aj pani Anne Dubovcovej zo Žiliny, oduševnenej to matičiarke, ktorá zarecitovala verše slávnych slovenských bardov. Na záver koncertu si prítomní vypočuli piesne manželského páru z Rybníka Andrey Harmadyovej a Jozefa Polca. Na záver krásneho večera usporiadali matičiari pre nás posedenie s občerstvením pred cestou domov. Na rozlúčku si sprítomní spoločne zaspievali a spev znel aj v autobuse celou cestou do Bratislavy.

L. Perosi: Laudate dominum

W. A. Mozart: Vezmi pane život môj

O Cor Jesu

Z. Kodály: Stabat Mater

L. Cherubini: Veni Jesu

W. A. Mozart: Dona Nobis Pacem

D. Bortnjanskij: Tebe pojem

L. Bortnjanskij: Mnohaja lita