2019

Náš spevácky zbor prežíval v nedeľu 3. februára svoj veľký kultúrny sviatok, keď sme sa podieľali na organizácii Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa konal v Záhorskej Bystrici pod záštitou Matice slovenskej a mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. V roku 2019 si pripomíname storočnicu oživotvorenia Matice slovenskej ako aj 70. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici. Tieto dva míľniky sa stali pre náš zbor vhodnou príležitosťou, aby nacvičili nové pesničky pre svoje tretie CD, čerpané zo zborníkov ľudových piesní zo Záhoria zostavených Dr. Jankom Blahom. Práve na Záhoráckom festivale ľudovej piesne bolo uvedené do života  novotou voňajúce CD s názvom „Spívavé Záhorí“, vytvorené s podporou Matice slovenskej a Bratislavského samosprávneho kraja. Pred samotným krstom sa prítomným prihovoril JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici a zároveň zbormajster nášho zboru, ktorý pesničky pre nové CD vybral, vokálne upravil a so speváckym zborom aj  naštudoval.

Potom uvítal aj vzácnych hostí:
– predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariana Gešpera,  spolu s početnou delegáciou matičiarov,
Mgr.art. Helenu Jurasovovú – Blahovú, dcéru Dr. Janka Blahu,
Mgr. Danku Blahovú, umeleckú a organizačnú vedúcu súboru Vienok, vnučku Dr. Janka Blahu,
–  starostu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpu, ktorý sa festivalu zúčastnil spoločne s poslancami miestneho zastupiteľstva.
Rovnako srdečne privítal aj ostatných vzácnych hostí, matičiarov, bývalých členov speváckeho zboru Bystričan a ostatných prítomných hostí, ktorí sa rozhodli stráviť príjemné nedeľné popoludnie v spoločnosti slovenskej ľudovej piesne. Taktiež uvítal aj vzácnych umeleckých hostí,  ktorí boli pozvaní, aby svojimi  speváckymi vystúpeniami pomohli speváckemu zboru Bystričan vytvoriť ten správny kultúrny rámec pre uvedenie „novorodenca“  Spívavé Záhorí do života a vypraviť ho na cestu k srdciam všetkých milovníkov slovenského folklóru nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby všade vypovedalo o kráse ľudovej piesne zo Záhoria. Za kmotrov nového CD vybrali organizátori osoby najpovolanejšie: Mgr. art. Helenu Jurasovovú – Blahovú, Mgr. Danku Blahovú a starostu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpu. Samotný akt krstu viedol Mgr. Martin Besedič, zástupca starostu mestskej časti a zástupca zbormajstra speváckeho zboru Bystričan. Na záver bolo CD „Spívavé Záhorí“ pokrstené ružovými lupienkami.

 

Po tomto slávnostnom akte už moderátorka uviedla prvého účinkujúceho ako inak, Spevácky zbor Bystričan, ktorý v pôsobivom speváckom vystúpení predstavil niekoľko piesní zo svojho nového CD v sprievode Cimbalovej ľudovej hudby Ľudovka Bratislava a akordeónu Štefana Martinkoviča.

Po nich zaspievala Denisa Kopačková, laureátka súťaže Slávik Slovenska 2014 a víťazka minuloročnej súťaže o cenu Janky Guzovej niekoľko piesní á capella, ale aj s  Cimbalovou ľudovou hudby Ľudovka Bratislava.

Pozvanie speváckeho zboru Bystričan prijala aj ženská spevácka skupina z Bratislavy KYTICA, ktorá potešila viachlasným  spevom á capella.

Z moravských Brumovíc prišli festival pozdraviť speváci zo spriatelenej Cimbálovej muzikyVONICA Jana a Jan Zaviačičovci, ktorí zaspievali sólo i v duete krásne moravské ľudové piesne.

Potešila aj Folklórna skupina GBELAN z Gbiel, ktorá taktiež siahla pri výbere pesničiek po zborníku Dr. J. Blahu a svoje vystúpenie osviežila írečitou vtipnou záhoráčtinou svojho vedúceho.

No a na záver programu, ako čerešnička na torte, zaznel spevácky koncert známeho speváka ľudových piesní z Horehronia Jána Ambróza, ktorý spolu so sprievodom Cimbalovej ľudovou hudby Ľudovka Bratislava potešil publikum svojimi známymi pesničkami.

Bolo to naozaj dôstojné  a efektné vygradovanie scenáristom starostlivo pripraveného programu. V závere podujatia odzneli ešte pozdravné príhovory predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, ktorý odovzdal predsedovi MO Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici JUDr. Štefanovi Martinkovičovi darčekový kvetinový kôš  pre všetkých účinkujúcich spolu s pamätnou medailou Matice slovenskej pri príležitosti 70. Výročia založenia MO MS v Záhorskej Bystrici, starostu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpu, a Mgr. art. Heleny Jurasovovej – Blahovej, ktorá sa podieľala na vydaní súborného diela Dr. Janka Blaha s názvom „Záhorácke pjesničky“.

  

Na záver ešte Dr. Martinkovič, ako hlavný scenárista a dramaturg, poďakoval všetkým účinkujúcim, pozvaným hosťom i publiku za bohatú účasť  na podujatí, ktoré bolo svojou vysokou duchovnou úrovňou dôstojným rámcom pre slávnostné uvedenie do života v poradí tretieho CD speváckeho zboru Bystričan s názvom „Spívavé Záhorí“  a nepochybne aj ozdobou kultúrneho života obce Záhorská Bystrica. A celkom na záver, avšak o to srdečnejšie, vyjadril veľké poďakovanie  všetkým, ktorí sa svojou podporou, či organizačnou pomocou podieľali na úspešnom priebehu festivalu: Dom Matice slovenskej poskytol propagačné materiály, vinárska firma Vína z mlyna z Doľan podarovala svoje kvalitné víno v darčekovom balení, Pekáreň u Floriánka, rodiny Kubaských zo Záhorskej Bystrice potešila hostí festivalu chutnými pagáčikmi a chlebíkom, písmomaliar Jaroslav Zápražný sponzorsky vyhotovil krásny festivalový pútač. Poďakovanie patrí aj firme BOBO výroba reklamy zo Záhorskej Bystrice za  vyrobený propagačný materiál.  Členky a členovia speváckeho zboru Bystričan prispeli svojou aktivitou kto ako mohol – speváčky dobrými koláčmi, speváci dobrým vínom a všetkým čo k tomu patrí, vrátane občerstvenia  pre účinkujúcich zo strany Matice slovenskej. Všetci  sa  postarali o organizačné a technické zabezpečenie festivalu v záujme vydareného podujatia na Záhorí a to všetko pod dirigentskou taktovkou autora scenára Štefana Martinkoviča a vedúcej organizačného štábu Evy Frťalovej.

Ružičko červená
Po záhradze chodziua
Čua sem na veži
Pres to smrdácke pole
V síní dolinečka
Veselú mamičko

Náš spevácky zbor v spolupráci a pod gesciou Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici prijali pozvanie starostu družobnej moravskej obce Brumovice, aby sme sa zúčastnili a zaspievali na krojovanom plese, ktorý sa konal v sobotu, 16. februára v Brumoviciach. Miestny úrad poskytol autobus pre spevácky zbor pod vedením zbormajstra Štefana Martinkoviča, ako aj pre ostatných obyvateľov Záhorskej Bystrice, ktorí prejavili záujem o účasť. Miestny úrad v Záhorskej Bystrici zastupoval zástupca starostu Martin Besedič a vedúca kultúrneho oddelenia Barbora Besedičová. V Brumoviciach sa nám dostalo mimoriadne srdečného uvítania od predstaviteľov obce, ako aj od zástupcov miestneho folklórneho súboru Vonica, ktorí sa nám po celý večer venovali. Zúčastnili sme sa úvodného i záverečného krojovaného sprievodu a zaspievali niekoľko piesní z nášho repertoáru. Samozrejme, že nechýbala ani voľná zábava pri skvelej dychovke. Náš spevácky zbor ďakuje mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za ústretovosť a poskytnutie autobusu na akciu, čím prispel k prehĺbeniu priateľských vzťahov nielen medzi oboma obcami, ale aj medzi oboma súbormi Bystričan a Vonica.

<p>Náš spevácky zbor Bystričan nezaháľal ani v období vianočných sviatkov. 26. decembra sme zaspievali, ako už tradične, pod svätou omšou vo Farskom kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho skladby „V Betleme sa narodilo“, „Gloria Tibi Trinitas“, od anonyma, „Spi, spi Jezuliatko“ a „A Betlemme di Giudea“ autora A. Lohmana. Následne, dňa 27. decembra sa na pozvanie organizátorov sme sa zúčastnili so svojím speváckym vystúpením vianočného koncertu, ktorý sa konal v Dúbravke, v starobylom chráme svätých Kozmu a Damiána pochádzajúcom z roku 1730. Pred bitkom nabitým chrámom sa popri operných spevákoch, ako Peter Oswald, Martin Babjak, Michal Lehotský a Tomáš Ondriáš ako aj speváckych súboroch, Dúbravské strešne, Sláčikový súbor žiakov a pedagógov ZUŠ Eugena Suchoňa, Evanjelický zborový spevokol, Lamačsko-dúbravský cirkevný spevácky zbor a Chorus Augustini predstavili Bystričanci skladbami „Spi, spi Jezuliatko“, „Gloria Tibi Trinitas“, od anonymného skladateľa, „V Betleme sa narodilo“, „Veni Jesu“ od L. Cherubiniho a „A Betlemme di Giudea“ skladateľa A. Lohmana pod dirigentským vedením zbormajstra Štefana Martinkoviča. Súdiac podľa odozvy publika, Bystričan na tejto tradičnej akcii zaujal, jeho vystúpenie bolo prijaté s veľkým uznaním a ohodnotené štedrým potleskom prítomných. Sviatočné spevácke vystúpenia uzavrieme ešte jednou speváckou účasťou na svätej omši vo Farskom kostole svätých Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici. Potom sa už budeme pod vedením zbormajstra Štefana Martinkoviča venovať príprave 2. ročníka Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa uskutoční v Záhorskej Bystrici 9. februára 2020.</p>