2017

19. februára bol spevácky zbor Bystričan hosťom na krojovanom plese v Brumoviciach v Českej republike, kde sa predstavil niekoľkými veselými pesničkami zo Záhoria a predviedol sa v záhoráckych krojoch v krojovanom sprievode.22.5. sme vystúpili na jubilejnom koncerte usporiadanom pri príležitosti 25. výročia pôsobenia speváckeho zboru GLÓRIA v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Náš repertoár tvorili „Dona nobis nacem“, „Laudate Dominum“, „Surexit (F)“, „Tebe poem“ a spoločne s Glóriou sme zaspievali „Oslavujme, poďakujme“.

 

13.8. Koncert v Letnej čitárni
Niektorí obyvatelia si určite pamätajú koncerty v Letnej čitárni pri Miestnej knižnici. Konali sa vždy v letnom období, v čase keď v budove nebola knižnica, ale Miestny úrad. Na podnet pani knihovníčky Viery Marošovej sme sa rozhodli pokračovať v tejto príjemnej tradícii. V Záhorskej Bystrici máme Spevácky zbor Bystričan, preto sme ich oslovili ako prvých. Zbormajster Štefan Martinkovič sa v príhovore poďakoval organizátorom za pozvanie, zároveň vyslovil myšlienku založiť detský spevácky zbor: „Radi by sme v historickej tradícii pokračovali, v Záhorskej Bystrici boli a sú výborní speváci, bolo tu ochotnícke divadlo, preto ponúkame súčinnosť založiť detský spevácky zbor. Potrebujeme mladého dirigenta, aj mladých spevákov.“
V Letnej čitárni sa zišli skalní fanúšikovia speváckeho zboru, obyvatelia na chvíľu sa zastavili aj okoloidúci. Ako povedala moderátorka: „ Z nášho bohatého repertoáru sme pre vás pripravili kyticu piesní i tých záhoráckych, ktoré radi spievame a sme presvedčení, že dnes večer oblažia aj vašu dušu a potešia srdce.“
Počas koncertu hostí pribúdalo, niektorí si pospevovali so zborom, iní tlieskali do taktu. Celková atmosféra bola príjemná a veselá. Určite k nej dopomohli veselé záhorácke piesne: „Preneščasná tá hruščička“, „Ráno, ráno“, „Súsedé súsedé“, „Záhorácky ty múj kraj“ a iné. Veríme, že hostia, ktorí v nedeľu 13.augusta prišli na koncert odchádzali príjemne oddýchnutí s úsmevom na tvári.

Text a foto: Barbora Besedičová, referát kultúry MČ BA ZB

   

1.9. Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica si každoročne pripomína dva významné dni v dejinách Slovenskej republiky. 73. výročie Slovenského národného povstania 29.8.1944 a deň prijatia Ústavy Slovenskej Republiky 1.9.1992. V areáli „Plácek“ na Tešedíkovej ulici bola po slávnostných príhovoroch zapálená Vatra zvrchovanosti. Náš spevácky zbor zaspieval štátnu hymnu a „Kto ta pravdu horí“.(foto: Barbora Besedičová)

2.9. sme zaspievali na námestí návštevníkom Bystrických hrubých hodov niekoľko ľudových piesní.24.9. sme spievali sme sakrálne skladby na svätej omši vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave

15.10. Na pozvanie profesora Pavla Zemka, farára z Kátloviec sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše v kostole Sv. Ducha v Kátlovciach, ktorá sa konala v nedeľu, 15. októbra pri príležitosti 182. výročia vysviacky kostola. V tento deň sa v obci konali aj tzv. hodky a miestne gazdinky priniesli pred oltár svoje pekárske a cukrárske dobroty, ktoré im celebrujúci kňaz prof. Zemko posvätil. Spevácky zbor Bystričan pod vedením zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča prispel k slávnostnej omši staroruskou cirkevnou piesňou „Tebe pojem“, sakrálnou skladbou Lorenza Perosiho „Laudate Dominum“ a kánonickou skladbou W. A. Mozarta „Dona Nobis Pacem“. Veriaci ocenili náš spevácky výkon darovaním posvätených dobrôt, svoje uznanie vyjadril aj miestny rodák, sólista opery SND Daniel Čapkovič a v neposlednom rade sám profesor Zemko.


   
Na chóre, gazdinky prinášajú dobroty na posvätenie, spoločné foto po sv. omši a darované dobrotyfoto pri pamätníku básnika Paľa Ušáka-Olivu

(text: Eva Frťalová, foto: Michal Čapkovič a admin)