Kontakty

Zbormajster:
JUDr. Štefan Martinkovič
e-mail

Organizačná riaditeľka:
Ing. Eva Frťalová
e-mail

Správca stránky:
Ing. Slavomír Frťala
e-mail