2020

Prvý september je významným dňom a tiež štátnym sviatkom Slovenskej republiky. V Záhorskej Bystrici sa aj tento rok uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 28. výročia Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Súčasne sa na Námestí sv. Petra a Pavla uskutočnil aj pietny akt pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania, kde sa prítomní poklonili pamiatke obetí I. a II. svetovej vojny pri pamätníku Slovenského národného povstania. Slávnosť pokračovala vo dvore Ľudového domu na námestí sv. Floriána. Napriek nežičlivému počasiu sa tu zhromaždili mnohí občania Záhorskej Bystrice, ktorí si prišli uctiť pre Slovensko taký významný sviatok. Na úvod odznela štátna hymna a po nej už nasledovali slávnostné príhovory predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov JUDr. M. Ráca, starostu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpu a predsedu miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici JUDr. Štefana Martinkoviča.
Po slávnostných príhovoroch sa „ujal slova“ Spevácky zbor Bystričan, ktorý, pod vedením a s akordeónovým sprievodom svojho zbormajstra Štefana Martinkoviča potešil prítomných krásnymi ľudovými piesňami zo svojho tretieho cédečka.
O občerstvenie sa postarali sponzori: Pekáreň u Floriánka – pán Kubaský, Poľovnícka spoločnosť SEKYL – pán Kašák ako aj starosta Záhorskej Bystrice – Ing. Jozef Krúpa, za čo im organizátori podujatia srdečne ďakujú.
Hoci od rána pršalo, organizátori nestrácali vieru v úspešnosť podujatia. A Bystričania nesklamali. Prišli do Ľudového domu, aby si svojou prítomnosťou  uctili tento významný sviatok. Aj Spevácky zbor Bystričan svojím spevom významne prispel k slávnostnému rámcu tohto vydareného podujatia.

Eva Frťalová

foto: Barbora Besedičová

30. júl je už tradične dňom, kedy sa v Záhorskej Bystrici konajú tzv. Malé hody. Kultúrny úsek Miestneho úradu pripravil pestrý program, súčasťou ktorého bolo aj vystúpenie nášho speváckeho zboru. Speváci a speváčky pod vedením a s akordeónovým sprievodom svojho zbormajstra Dr. Štefana Martinkoviča potešili prítomných ľudovými piesňami zo Záhoria. Zaspievali so sprievodom akordeónu piesne zo svojho 3. CD a blysli sa aj viachlasovými piesňami zaspievanými a´capella.

Na pozvanie správcu farnosti čunovského rímsko-katolíckeho kostola sv. Michala ThDr. Mariána Červeného, sme zaspievali pod svätou omšou niekoľko sakrálnych skladieb. Na organe hral Martin Besedič, ktorý je členom nášho speváckeho zboru.
Počas svätej omše bol po 50 rokoch obnovený a posvätený manželský zväzok Dr. Martinkoviča a jeho manželky Anny, taktiež členky zboru.
Na záver pozval otec Červený všetkých zúčastnených na faru, kde bolo pripravené slávnostné agapé a pri príležitosti 65. narodenín otca Červeného sme mu srdečne zagratulovali a zaspievali jeho obľúbenú ľudovú pieseň Kyčera, Kyčera.

V Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici sa uskutočnil 9. februára 2020 druhý ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica. Okrem  vystúpenia Speváckeho zboru Bystričan potešili prítomných priaznivcov folklóru aj zaujímaví hostia, ako Oľga Baričičová a kamaráti z Holíča, Záhorské trio zo Záhorskej Bystrice, Zuzana Brezánska z tekovského Rybníka, Ženská pevácka skupina LOZA z Lozorna a Folklórna skupina Lanšper zo Závodu. V neposlednom rade treba spomenúť Cimbalovú ľudovú hudbu ĽUDOVKA.sk vedenú  Marošom Mikušom.

Hneď na úvod podujatia, keď na pódium nastúpili všetci účinkujúci sa ujal slova JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici, ktorý uvítal v mene organizátorov festivalu všetkých účinkujúcich, ako aj  prítomných hostí v sále. Zvlášť uvítal predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariana Gešpera, Maroša Smoleca, správcu Matice slovenskej, Libušu Klučkovú, Danielu Trňanovú, starostku obce Rybník, ako aj  ostatných prítomných matičiarov. Uvítal  starostu mestskej časti Záhorská Bystrica  Ing. Jozefa Krúpu na čele delegácie miestneho zastupiteľstva, prof. Jozefa Masaryka, prof. Petra Poláka,  prednostku miestneho úradu Mgr. Dagmar Krajčírovú a ostatných členov zastupiteľstva a tiež správcu farnosti v Záhorskej Bystrici farára Thlic. Ľudovíta Pokojného. Srdečného uvítania sa dostalo aj Rudolfovi Kadlecovi s manželkou, starostovi družobnej obce Brumovice na Morave. Krátky pozdravný príhovor predniesol aj Ing. Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica.
Po uvítacom ceremoniáli, keď všetci účinkujúci opäť nastúpení na pódiu spoločne zaspievali známu pieseň „Kopala studienku“, pristúpil JUDr. Martinkovič, ako scenárista, dramaturg i moderátor v jednej osobe k samotnému programu festivalu, ktorý otvoril svojím vystúpením Spevácky zbor Bystričan. Predtým však odznelo zopár úvah o ľudovej piesni, najmä vo vzťahu k Záhoriu o tom, čo Spevácky zbor Bystričan motivuje k prezentácii práve piesní zo Záhoria a ktoré čerpá prevažne zo zborníka Dr. Janka Blahu. Je to predovšetkým láska k ľudovej piesni a jej prostredníctvom budovanie vzťahu k národnej kultúre,  snaha o zachovanie a udržiavanie kultúrnych tradícií a kultúrneho dedičstva. Spevácky zbor Bystričan sa predstavil niekoľkými piesňami zo svojho tretieho CD, ktoré zaspieval v sprievode cimbalovej ľudovej hudby ĽUDOVKA.sk a tiež á capella pod taktovkou Š. Martinkoviča. Prítomných potešilo tiež vystúpenie speváčky ľudových piesní Oľgy Baričičovej v niekoľkých vstupoch, vystúpenie Záhorského tria zo Záhorskej Bystrice, mladučkej speváčky ľudových piesní Zuzany Brezánskej z Rybníka, ale tiež spevácke vystúpenie ženskej speváckej skupiny LOZA z Lozorna a mužskej folklórnej skupiny LANŠPER zo Závodu. Záver vydareného podujatia patril všetkým spevákom, keď všetci opäť nastúpení na pódiu spoločne zaspievali piesne „Ešte vínko nevykyslo“ a „Víno sem, víno tam“.

Na záver poďakoval JUDr. Martinkovič všetkým, bez podpory ktorých by sa festival nemohol uskutočniť. Poďakoval Matici slovenskej, mestskej časti Záhorská Bystrica, Pekárni U Floriánka – rodine Kubaských za chlebík a chutné pagáčiky,  písmomaliarovi Jaroslavovi Zápražnému za sponzorské vyhotovenie festivalového pútača, reklamnej firme BOBO zo Záhorskej Bystrice za  vyrobený propagačný materiál. Je potrebné tiež spomenúť, že k úspešnému priebehu festivalu nezanedbateľne prispeli aj členky a členovia Speváckeho zboru Bystričan, ktorí svojimi dobrotami a  usilovnou prácou pri príprave prispeli k úspešnému priebehu festivalu. Po programe nasledovala voľná zábava.

Záverom možno konštatovať, že i druhý ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne bol úspešnou akciou, ktorá prispela svojou kvalitou k solídnemu základu budovania tradície.

Eva Frťalová