aktuality

Stavanie mája“ v Záhorskej Bystrici aj s Bystričanom

V utorok, 30. apríla, žila slnkom prežiarená Záhorská Bystrica, ako každý rok, prípravou a stavaním tradičnej „Máje“. Pritom, samozrejme, nemohol chýbať ani miestny spevácky zbor Bystričan. Speváčky a speváci vyparádení v krojoch asistovali pri výzdobe krásneho vysokého stromu viazaním rôznofarebných stúh, parádneho venca a nechýbala ani povestná fľaška pre najšikovnejšieho mládenca. O sedemnástej hodine sa povoz ťahajúci Máju, v sprievode spievajúcich Bystričancov vydal na cestu od Ľudového domu smerom na Námestie sv. Rodiny, kde bol už návštevníkmi kultúrneho podujatia túžobne očakávaný. Hasiči z miestneho hasičského zboru ju nakoniec šikovne osadili a upevnili na vyhradené miesto za výdatnej pomoci spievajúcich členov speváckeho zboru Bystričan, ktorých na akordeóne sprevádzal zbormajster Štefan Martinkovič. O osemnástej hodine otvoril spevácky zbor Bystričan svojim krátkym speváckym vystúpením kultúrny program májovej oslavy ktorá trvala až do neskorých večerných hodín.

Eva Frťalová