2014

* Stavanie mája v Záhorskej Bystrici
Náš spevácky zbor zaspieval pri stavaní mája aj tento rok. Už tradične si týmto spôsobom uctievame v sprievode piesní, ospevujúcich tvorivú silu prírody, mýtus opakujúceho sa boja a víťazstva jari so zimou a svoj máj si ozdobujeme pestrofarebnými stužkami a inými okrasami ako náš prejav radosti nad týmto triumfom okolitej prírody.

* Malé hody
Program Malých hodov odštartovala v sobotu 28. júna Hasičská hodová zábava v Spoločenskom dome na Námestí Rodiny. V nedeľu sme pokračovali hodovou svätou omšou v kostole sv. Petra a Pavla, za prítomnosti predstaviteľov našej mestskej časti. Poobedie príjemne sprevádzala Ľudová hudobná skupina Dudíci spolu s Speváckym zborom Bystričan.

* Rybnícke vinobranie

Už viničný list padá z viničného kríka, dozrieva prvý burčiak a my sa stretávame v Rybníku nad Hronom na slávnosti vinobrania. Stretávajú sa tu starí známi, priatelia aj rodina, ale hlavne vyznávači folklóru a dobrého vína, či burčiaku a samozrejme aj náš zbor. Prechádzali sme sa ulicami Rybníka a obdivovali sme alegorické výjavy pred domami, stvárňujúce aktuálnu náladu pri dozrievaní burčiaku. Postavičky vyobliekané do čilejkárskych hábov za stolom, pri belčove či kočiariku i v koryte v burčiakovej nálade. K tomu náradie poľnohospodárov i domácností, ktoré skrášľovali predzáhradky a vytvárali nálady s nostalgiou spomienok. Či už to bol pluh jednorák alebo vinohradnícky preš veľký aj malý, korytá, koše pre hydinu, pyskáče (krčahy) na víno (možno aj na vodu) a iné. Alegóriu tvorili aj časti odevov s doplnkami domácnosti: košíky, filkaše, opletené džbány, drevené korytá, hlinené mliečniky a pod. Krásne naaranžované. V takomto duchu sme sa mohli oddať do objatia dobrej nálady medzi stánkami alebo do zvukov hudby, ktorá sa rozliehala ulicami Rybníka. Burčiak, tento vzácny a neodolateľný mok začal rozväzovať jazyky pri stánkoch, vrava bola čoraz hlasnejšia a nálada veselšia, sem-tam do nej zaznievala heligónka a popri nej spev návštevníkov, ktorí vzdávali hold dobrému vínu. Neodolateľné prostredie, ktoré upútalo svojou atmosférou, že bolo ťažko odchádzať.