2021

Po niekoľko týždňových prípravách, či už organizačných, alebo speváckych, konečne nastal deň D, keď záhorsko-bystrickí matičiari – Spevácky zbor Bystričan v spolupráci s Miestnym úradom v Záhorskej Bystrici priviedli na svet 3. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne a predstavili ho priaznivcom folklóru. Po náročnom pandemickom období sa ukázalo, že ľuďom sa už žiadalo pookriať pri tej našej slovenskej ľudovej piesni, ktorá svojou úprimnosťou a ľúbivou melódiou dokáže pohladiť dušu. A veru ukázalo sa, že organizátori mali šťastnú ruku pri voľbe pozvaných umelcov, ktorí, nevynímajúc tých domácich, ponúkli publiku to najlepšie, čo vo svojom repertoári mali.
Po tom, čo moderátorka uvítala prítomných, festivalový program otvoril náš spevácky zbor, ktorý, pod taktovkou svojho zbormajstra Štefana Martinkoviča zaspieval niekoľko piesní v sprievode ľudovej kapely Ľudovka.sk a dve piesne á capella v jeho hlasovej úprave. Toto viac, než dôstojné otvorenie podujatia domácim speváckym zborom sľubovalo kvalitný kultúrny zážitok počas celého festivalu. Či už to bolo Záhorské trio, Spevácka folklórna skupina ORAVA, Mužská spevácka skupina z Lozorna Enem Tak, mladučká speváčka Paulínka Šolcová, tiež špeciálny hosť z Moravy a dlhoročný priateľ „Bystričancov“, Jan Zaviačič, sólista a vedúci moravskej cimbalovej kapely Vonica Krumvíř, ktorého sprevádzal jeho hosťujúci cimbalista Miloš Janulík.
Hlavným hosťom festivalu bol sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ján Babjak, ktorý sa, v sprievode ľudovej kapely Ľudovka.sk ukázal nielen ako vynikajúci spevák ľudových piesní, ale aj ako šoumen a tanečník v jednej osobe a publikum skvelo pobavil.
Na záver programu vyzvala moderátorka všetkých vystupujúcich umelcov, aby sa zhromaždili na pódiu na zaspievanie záverečnej piesne, ktorú zaspievali spoločne s publikom v sprievode ľudovej hudby Ľudovka.sk a pod dirigentskou taktovkou Štefana Martinkoviča. Pieseň s názvom „Štyri kone na dvore“ si našli umelci aj publikum na rubovej strane letáčika, ktorý dostali všetci pri príchode do sály. Bol to záver spevavý, veľmi pôsobivý a spoločne so záverečným slovom hlavného organizátora, dramaturga, scenáristu a režiséra Štefana Martinkoviča bol dôstojným vyvrcholením 3. Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne s nádejou na stretnutie o rok, pri štvrtom ročníku festivalu. Po ukončení programu boli všetci umelci pozvaní na „Čašu vína“. Ostatní priaznivci tiež neprišli skrátka a mohli sa aj oni občerstviť chutným pagáčikom, koláčikom, či nápojom.
Nebol by to ten správny záver akcie bez poďakovania všetkým tým, bez ktorých by sa festival nemohol uskutočniť. Poďakovanie organizátorov patrí predovšetkým starostovi miestneho úradu v Záhorskej Bystrici Jozefovi Krúpovi – bez významnej pomoci Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici, materiálovej aj finančnej by sa festival nemohol uskutočniť! Vďaka aj pani Barbore Besedičovej, pracovníčke kultúrneho oddelenia za jej súčinnosť počas celej prípravy festivalu! Na úspechu podujatia sa, samozrejme, podpísala aj neúnavná práca organizačného výboru pracujúcemu pod hlavičkou Miestneho odboru Matice slovenskej predovšetkým predsedu a hlavného organizátora Štefana Martinkoviča s jeho pomocníčkami Evou Frťalovou a Alenou Bernátovou. Všetkým speváčkam zo speváckeho zboru Bystričan, ktoré sponzorsky napiekli rôzne dobroty, či už slané alebo sladké, ako aj ostatným členom speváckeho zboru Bystričan, ktorí pomáhali pri technickom zabezpečovaní akcie sa vyslovuje srdečná vďaka a pochvala. Organizátori ďakujú tiež zástupcom Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici za pasívnu požiarnu asistenciu, ako aj za pomoc pani Evy Čechovej počas festivalového podujatia.
Za sponzorské dary ďakujú organizátori aj firmám
– Ing. Jozef Kubaský – Pekáreň u Floriánka
– VÍNA z MLYNA Doľany
– Firma PÍSMO – REKLAMA, p. Jaroslav Zápražný

Eva Frťalová


Foto: Barbora Besedičová

Hneď ako to pandémia menom COVID 19 dovolila, stretli sme sa súc lační po dlho odopieranom spievaní počas viac, ako jedného roka. Stretli sme sa, aby sme mohli nadviazať na nedobrovoľne prerušenú prípravu na nahrávanie švrtého cédečka. Predovšetkým však bolo potrebné rozcvičiť hlasivky a zobudiť ich z dlhého núteného odpočinku. Za týmto účelom sa uskutočnilo naše už tradičné hlasové cvičenie v Mlyne v Doľanoch, ktorý má pre daný účel výborné akustické podmienky. A tak sme spojili príjemný výlet s užitočnou hlasovou prípravou, aby sme mohli v relatívne krátkom čase pripraviť piesňové portfólio pre štvrté cédečko.
Akcia sa nám veľmi páčila, cítili sme sa skvelo, nálada bola výborná čo ešte viac upevnilo naše priateľské vzťahy. Do Bratislavy sme sa vracali, ako inak, so spevom a s predsavzatím, že ak budú na to vytvorené podmienky veľmi radi sa do Doľan vrátime. Zbormajstrovi Štefanovi Martinkovičovi sa, podľa jrho vlastného vyjadrenia, splnil jeho zámer na sto percent čo dáva predpoklady pre ďalšiu prácu so zborom,

Eva Frťalová

Po dlhom čase speváckeho strádania sa Spevácky zbor Bystričan začal pomaly aktivizovať. Ukázalo sa, že ani pandémia neochromila náš spevácky apetít a my sme skočili rovnými nohami do kolotoča skúšok a vystúpení. Hneď na začiatok sme absolvovali, pod umeleckým vedením nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča, v jeho hlasovej úprave a s jeho akordeónovým sprievodom celkom 3 spevácke vystúpenia.

Na malých hodoch v Záhorskej Bystrici 27. 6.

Hodové slávnosti organizuje mestská časť každoročne pri príležitosti osláv patrónov Záhorskej Bystrice Petra a Pavla a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. V nedeľu, 27. júna, v posledný deň hodových slávností ešte panovala v Záhorskej Bystrici veselá hodová nálada. Dobrú náladu na Námestí Rodiny sme pomohli našim speváckym vystúpením podporiť aj my, „Bystričané“ keď sme, v rámci nášho vystúpenia ponúkli poslucháčom pestrú kytičku väčšinou veselých záhoráckych piesní pochádzajúcich z okolitých obcí na Záhorí.


(fotografie sú prevzaté z oficiánej stránky Záhorskej Bystrice na Facebooku)

Na Bezchleba hodoch v Závode 3.7.

Závodské Bezchleba hody sa v obci Závod už tradične konajú v prvú prázdninovú sobotu v júli. Náš spevácky zbor tiež patril medzi pozvané umelecké kolektívy, aby svojím vystúpením podporil kultúrny hodový program. V rámci nášho vystúpenia sme ponúkli hodovému publiku veselé záhorácke piesne z okolitých obcí na Záhorí. Dúfame, že aj naše piesne prispeli nemalou mierou k výbornej nálade prítomných. Po ukončení nášho vystúpenia sme odchádzali späť do Záhorskej Bystrice s pocitom dobre vykonanej práce, veď prezentácia záhoráckej folklórnej piesne je naším cieľom.


Na Cyrilometodskej prehliadke speváckych súborov v Senci

Mesto Senec v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre, ako aj s Mestským kultúrnym strediskom v Senci usporiadali 5. júla, v rámci Cyrilometodských dní prehliadku speváckych zborov a krajskú súťaž Viva il canto. Na pozvanie usporiadateľov sa prehliadky speváckych zborov zúčastnil aj náš spevácky zbor. Zaspievali sme niekoľko piesní zo Záhoria zaspievaných tentoraz á capella. Naše spevácke vystúpenie vhodne zapadlo svojím repertoárom do slávnostného rámca podujatia.

video: Slavomír Frťala
Eva Frťalová

V piatok 23. júla odcestovala delegácia nášho speváckeho zboru, aj v poverení od starostu Miestnej časti Bratislava IV – Záhorskej Bystrice Ing. Jozefa Krúpu, na návštevu spriatelených Brumovíc v Českej republike. Keďže pandemická situácia nám nedovolila zúčastniť sa na pohrebe pána Miroslava Miklíka, veľkého priateľa našej obce ako aj nášho speváckeho zboru, ktorý sa pred 15 rokmi podieľal na založení neoficiálnej kultúrnej spolupráce medzi oboma obcami, využili sme príležitosť pozdraviť ho aspoň dodatočným položením kvetov a sviečok na jeho hrob. Sprevádzal nás pán Jan Zaviačič, vedúci folklórneho spolku Brumovická chasa, neskôr sa pridal aj súčasný starosta Brumovíc pán Rudolf Kadlec, ktorý nás pozval na slávnostný obed. Stretli sme sa aj s bývalým starostom Brumovíc pánom Antonínom Kotuličom, ktorý nás tiež prišiel pozdraviť. Keďže Jan Zaviačič je pozvaným sólistom na III. Folklórnom festivale záhoráckej piesne, ktorý sa uskutoční v Záhorskej Bystrici 5. septembra 2021, zbormajster Speváckeho zboru Bystričan a riaditeľ festivalu Štefan Martinkovič s ním zároveň upresnil notové party, ktoré bude pán Zaviačič na festivale spievať s Ľudovou hudbou ĽUDOVKA. Počas našej návštevy sme vyzdvihli u výrobcu krojov pánske košele, ktoré boli na zákazku vyhotovené pre spevákov Speváckeho zboru Bystričan.

Po niekoľko týždňových prípravách, či už organizačných, alebo speváckych, konečne nastal deň D, keď záhorsko-bystrickí matičiari – Spevácky zbor Bystričan v spolupráci s Miestnym úradom v Záhorskej Bystrici priviedli na svet 3. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne a predstavili ho priaznivcom folklóru. Po náročnom pandemickom období sa ukázalo, že ľuďom sa už žiadalo pookriať pri tej našej slovenskej ľudovej piesni, ktorá svojou úprimnosťou a ľúbivou melódiou dokáže pohladiť dušu. A veru ukázalo sa, že organizátori mali šťastnú ruku pri voľbe pozvaných umelcov, ktorí, nevynímajúc tých domácich, ponúkli publiku to najlepšie, čo vo svojom repertoári mali.
Po tom, čo moderátorka uvítala prítomných, festivalový program otvoril náš spevácky zbor, ktorý, pod taktovkou svojho zbormajstra Štefana Martinkoviča zaspieval niekoľko piesní v sprievode ľudovej kapely Ľudovka.sk a dve piesne á capella v jeho hlasovej úprave. Toto viac, než dôstojné otvorenie podujatia domácim speváckym zborom sľubovalo kvalitný kultúrny zážitok počas celého festivalu. Či už to bolo Záhorské trio, Spevácka folklórna skupina ORAVA, Mužská spevácka skupina z Lozorna Enem Tak, mladučká speváčka Paulínka Šolcová, tiež špeciálny hosť z Moravy a dlhoročný priateľ „Bystričancov“, Jan Zaviačič, sólista a vedúci moravskej cimbalovej kapely Vonica Krumvíř, ktorého sprevádzal jeho hosťujúci cimbalista Miloš Janulík.
Hlavným hosťom festivalu bol sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ján Babjak, ktorý sa, v sprievode ľudovej kapely Ľudovka.sk ukázal nielen ako vynikajúci spevák ľudových piesní, ale aj ako šoumen a tanečník v jednej osobe a publikum skvelo pobavil.
Na záver programu vyzvala moderátorka všetkých vystupujúcich umelcov, aby sa zhromaždili na pódiu na zaspievanie záverečnej piesne, ktorú zaspievali spoločne s publikom v sprievode ľudovej hudby Ľudovka.sk a pod dirigentskou taktovkou Štefana Martinkoviča. Pieseň s názvom „Štyri kone na dvore“ si našli umelci aj publikum na rubovej strane letáčika, ktorý dostali všetci pri príchode do sály. Bol to záver spevavý, veľmi pôsobivý a spoločne so záverečným slovom hlavného organizátora, dramaturga, scenáristu a režiséra Štefana Martinkoviča bol dôstojným vyvrcholením 3. Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne s nádejou na stretnutie o rok, pri štvrtom ročníku festivalu. Po ukončení programu boli všetci umelci pozvaní na „Čašu vína“. Ostatní priaznivci tiež neprišli skrátka a mohli sa aj oni občerstviť chutným pagáčikom, koláčikom, či nápojom.
Nebol by to ten správny záver akcie bez poďakovania všetkým tým, bez ktorých by sa festival nemohol uskutočniť. Poďakovanie organizátorov patrí predovšetkým starostovi miestneho úradu v Záhorskej Bystrici Jozefovi Krúpovi – bez významnej pomoci Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici, materiálovej aj finančnej by sa festival nemohol uskutočniť! Vďaka aj pani Barbore Besedičovej, pracovníčke kultúrneho oddelenia za jej súčinnosť počas celej prípravy festivalu! Na úspechu podujatia sa, samozrejme, podpísala aj neúnavná práca organizačného výboru pracujúcemu pod hlavičkou Miestneho odboru Matice slovenskej predovšetkým predsedu a hlavného organizátora Štefana Martinkoviča s jeho pomocníčkami Evou Frťalovou a Alenou Bernátovou. Všetkým speváčkam zo speváckeho zboru Bystričan, ktoré sponzorsky napiekli rôzne dobroty, či už slané alebo sladké, ako aj ostatným členom speváckeho zboru Bystričan, ktorí pomáhali pri technickom zabezpečovaní akcie sa vyslovuje srdečná vďaka a pochvala. Organizátori ďakujú tiež zástupcom Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici za pasívnu požiarnu asistenciu, ako aj za pomoc pani Evy Čechovej počas festivalového podujatia.
Za sponzorské dary ďakujú organizátori aj firmám
– Ing. Jozef Kubaský – Pekáreň u Floriánka
– VÍNA z MLYNA Doľany
– Firma PÍSMO – REKLAMA, p. Jaroslav Zápražný

Eva Frťalová


Foto: Barbora Besedičová