NAŠE CÉDEČKA

Prvé cédečko „Záhorácke a iné pjesničky“ bolo nahraté v júli až októbri 2011 Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici a nahrávacom štúdiu Soundateliér v Brne. Vydavateľ: Miestny odbor Matice Slovenskej Záhorská Bystrica.

1.    Na méj miléj dvore</p

2.    Až já smutný pújdem

3.    Štyri noci nespaua sem

4.    Máte mja mamičko

5.   Jak sem šeu

6.    Za kostelem bílý dúm

7.    Moje milé premilené

8.  Orešanský vršek * V Orešanském kostelíčku

9.    Ach, múj mily

10.   Už je to, regrúti * Už já více

11.   Žaloval sa fták

12.    Sobota, sobota

13.     Niže Linča

14.     Odbiua jedna

15.     Co sa mi stauo

16.     Hora, hora * Medzi dvjema horama

17.     Teprv sem vyrosteu

18.     Vyfukuj vjetríčku

19.     Múj mužíček * Preneščasná tá hruščička

Druhé cédečko „Za naším huménkem“ bolo nahraté v júli 2014 za sprievodu Ľudovej hudby Dudíci, ako hosť spieval Miroslav Dvorský. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica.

1.    Já sem gazda dobrý*Stojí šuhaj*Za naším huménkem

2.     Na cichém Dunaji

3.     A já mám hrušečku*Súdzili sa tí*V pondzelí na jarmak

4.     Šak sem já ti povídau

5.     Nebyu sem doma*Za stodolkú

6.     Pred naším lavička*Pred naším záhradka

7.     Ach ty múj Bože*Mám já ženu

8.     Drobná jatelinka*Rúžičko červená

9.     Hledajte mi ve svjece

9.     Jak sem išeu okouo*Včera večer

11.     Čí je to rolička*Na šaštínskej veži*Podže dívča

12.  Zakukala kukulenka*Na jaro prilecá lastovičky

Tretie cédečko „Spívavé Záhorí“ bolo nahraté v v decembri 2018 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici za sprievodu Cimbalovej kapely Ľudovka Bratislava a akordeónu Štefana Martinkoviča. Vydavateľ: Matica slovenská – Miestny odbor Matice Slovenskej Záhorská Bystrica.

1.    Pres to smrdácke pole

2.    Čua sem na veži

3.     U Hochštetna

4.     V síni dolinečka

5.     Za hory za doly

6.     Šaštínske hodziny

7.     Ten smrdácky kostelíček

8.     Za Dunajkem

9.     Zdáuo sa mi zdáuo

10.    Račik z mladým

11.     Už sem sa vám

12.      Po záhradze chodziua

13.     Zaspívali sebje

14.     Zahrajte mi muzikanti * Nocovali

15.     Rúžižko červená

16.     Ráno ráno

17.     Zelenaj sa zelená trávičko

18.     Veselú mamičko

 

Štvrté cédečko „Záhorácky ty múj kraj…“ bolo nahraté 27. augusta vo veľkej sále Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici za účinnej spolupráce ľudovej kapely ĽUDOVKA.sk, majstra zvuku Ing. Jána Kováča a kvalitnej súčinnosti hudobného režiséra mgr.art. Pavla Zajáčka. Celkovo bolo nahratých 23 krásnych piesní zaspievaných s kapelou, s akordeónom i à capella, všetko piesní vybratých zbormajstrom Štefanom Martinkovičom prevažne zo zborníka záhoráckych ľudových piesní Dr. Janka Blahu, v jeho viachlasovej úprave. Vydavateľ: Matica slovenská – Miestny odbor Matice Slovenskej Záhorská Bystrica s podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

1.    Pieseň o Bystici

2.    Teče voda od Záhorá

3.    Mám já koníčka vraného

4.    Za horama, za dolama

5.    Ked by ste to

6.    Mjeua sem holúbka

7.    Súsede, súsede

8.    Jak sem išel

9.    Husári, husári

10.    Žitka zeleňajú

11.    Kukučka v zelenom hájku

12.    Pri Prešporku

13.    Pred nami je záhradenka

14.    Boleráz, boleráz

15.    Šuhajku duša má

16.    Kouem Radošovec

17.    Zaspívaj slavíčku

18.    Štyri kone na dvore

19.    A já mám Marínu

20.    Vrcím sa vrcím

21.    Sadila, sadila

22.    Záhorácky kra