archív

august 2018

Dňa 31. augusta v podvečerných hodinách si, v predvečer sviatku Dňa Ústavy, pripomenuli občania Záhorskej Bystrice 26. výročie prijatia ústavy Slovenskej republiky ako aj 74. výročie SNP milou matičiarskou slávnosťou pri zapálenej vatre. Slávnosť otvoril svojím príhovorom vicestarosta MiÚ Záhorská Bystrica Martin Besedič. Po slávnostnom príhovore starostu Záhorskej Bystrice Ing. Jozefa Krúpu vystúpil aj JUDr. Miroslav Rac, predseda MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Záhorskej Bystrici a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici Dr. Štefan Martinkovič. Na záver oficiálnej časti zaspieval náš spevácky zbor slovenskú štátnu hymnu a tiež matičiarsku hymnu „Kto za pravdu horí“. Po nich sme zaspievali speváci s akordeónovým sprievodom zbormajstra Štefana Martinkoviča niekoľko ľudových piesní zo Záhoria. Potom už Bystričania zasadli k stolom s miskou chutného guľáša a pohárom piva, vína, či nealko nápoja. Po dobrom guľáši sa speváci zo súboru Bystričan ujali zábavy a keď sa k ich spevu pridali aj niektorí Bystričania pekné ľudové piesne sa niesli večerným Pláckom a vytvorili dôstojnú kulisu pre toto slávnostné podujatie.