Naše koncerty a akcie

Spevácky zbor vystupuje doma v Záhorskej Bystrici pri rôznych príležitostiach a Záhorskú Bystricu reprezentuje po celom Slovensku, ba i v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Chorvátsko).