archív

september 2019

Ej veru, veselo bolo  aj na druhý hodový deň, ktorý bol výnimočný aj tým, že sa niesol v duchu osláv jubilejnej družobnej spolupráce medzi obcou Záhorská Bystrica a moravskou obcou Brumovice, ktorá sa uskutočňuje už 20 rokov predovšetkým na kultúrnej báze.

Na úvod moderátorka Eva Frťalová privítala, okrem prítomných hodových hostí aj vzácnych hostí, z moravských Brumovíc –  Brumovickú chasu na čele s Janom Zaviačičom, ktorí prišli do Záhorskej Bystrice v sprievode  starostu Ing. Rudolfa Kadleca ako aj  bývalého starostu Antonína Košuliča. Privítala tiež starostov Záhorskej Bystrice, aktuálneho aj bývalého, pánov Ing. Jozefa Krúpu a Ing. Vladimíra Kuboviča.  Privítala aj ľudovú hudbu Ľudovka.sk, ktorá okrem vlastnej produkcie sprevádzala aj vystúpenia speváckeho zboru Bystričan zo Záhorskej Bystrice,  spevákov z Brumovíc – vedúceho folklórnej skupiny a sólistu Jana Zaviačiča a jeho dcéry Jany, ktorí sa blysli dvoma skvelými duetmi ako aj spevákov a tanečníkov Brumovickej chasy. Ako taká kultúrna spolupráca vyzerá v praxi ukázali speváci v záverečnej časti programu v spoločnom vystúpení. Známu pieseň „Keby ste to mamko moja vjedeli“ zaspievali v duete Jan Zaviačič a Martin Besedič. Oba zbory, Bystričan aj Brumovická chasa za sprievodu ľudovej hudby Ľudovka.sk a akordeónu Štefana Martinkoviča pridali na záver programu „k lepšiemu“ 3 spoločne zaspievané vinárske piesne „Vínečko ne voda“, „Hej haj, hej haj zelený háj“ a „Víno sem, víno tam“ a štvrtou, záverečnou, všeobecne známou veselou piesňou s názvom „Tancuj, tancuj“ uzavreli spoločné vystúpenie Brumovickej chasy a Speváckeho zboru Bystričan. Počas spevu sa pod pódiom roztancovali pestro krojované páry, čo milo podčiarklo slávnostný rámec udalosti.

Pred záverečným, spoločným speváckym vystúpením však dostali slovo zakladatelia družobnej spolupráce medzi obomi obcami, Brumovice a Záhorská Bystrica, páni Antoním Košulič a Ing. Vladimír Kubovič, ako aj ich nasledovníci, súčasní starostovia Ing. Rudolf Kadlec a Ing. Jozef Krúpa, ktorí sa s prítomnými podelili o svoje skúsenosti získané počas 20 ročnej spolupráce, najmä na kultúrnej úrovni a zaželali si vzájomne jej úspešné pokračovanie v ďalších rokoch, pričom starosta Ing. Krúpa obdaroval hostí upomienkovými predmetmi. Záverom tejto oficiálnej časti Poďakovala moderátorka všetkým hosťom z moravských Brumovíc, hudobníkom Ľudovky. Sk, ako aj Speváckemu zboru Bystričan. Zvlášť poďakovala obom hlavným dramaturgom Janovi Zaviačičovi, Štefanovi Martinkovičovi, ktorí v spolupráci s vedúcim hudby Lukášom Židóom celý program pripravili.

Slávnostná chvíľa bola zároveň príležitosťou na poďakovanie a vyslovenie vysokého uznania dvom dlhoročným členom Speváckeho zboru Bystričan za ich príkladnú prácu v zbore motivovanú láskou k ľudovej piesni, menovite najstaršej členke zboru pani Emílii Osuskej, ktorá spieva už vyše tridsať rokov a pánu Albertovi Glasovi pri príležitosti ukončenia činnosti. Nakoniec a v neposlednom rade vyslovila moderátorka poďakovanie Štefanovi Martinkovičovi za jeho prínosnú a neúnavnú prácu so Speváckym zborom Bystričan, počas ktorej sa zbor vypracoval na vysokú úroveň. Svedčia o tom aj 3 doteraz vydané CD so záhoráckymi piesňami. Prítomným odovzdal Ivan Čižnár upomienkové predmety od MO Matice slovenskej. Posledným číslom hodového programu bolo vystúpenie Ragtime Jazz Band z Bratislavy, ktorí vyhrávali do tanca a na počúvanie tú najlepšiu dixielandovú muziku. Moderátorka záverom poďakovala organizačnému výboru, ktorý na čele s Mgr. Barborou Besedičovou v gescii starostu Ing. Jozefa Krúpu hodový program  starostlivo pripravil.