archív

máj 2019

Ani tento rok nezostal 30. apríl v Záhorskej Bystrici nič dlžný svojej tradícii Stavania mája. Námestie rodiny bolo o 18. hodine pripravené na milú májovú slávnosť. Pripravené pódium sľubovalo kultúrny program, stánky s občerstvením boli pripravené na nápor milovníkov cigánskej pečienky a dobrého vínka, či piva, na svoje si prišli aj deti, či abstinenti. O 17.45 minúte sa pohol voz s Májom za sprievodu Dobrovoľného hasičského zboru a veselých piesní nášho speváckeho zboru smerom k Námestiu sv. Rodiny, kde ho už ľudia netrpezlivo očakávali. Po príchode sprievodu pred Dom kultúry sa prítomným prihovoril starosta Ing. Jozef Krúpa a sám sa pridal k dobrovoľným hasičom, aby priviazal na vrcholec mája tradičnú fľašku a pomáhal pri jeho výzdobe. Netrvalo dlho a slávnostne vyzdobený Máj stál na svojom mieste. Hneď na to moderátorka uviedla naše spevácke vystúpenie, ktorým sme potešili prítomných niekoľkými piesňami zo svojho nového CD s názvom Spívavé Záhorí pod vedením a s akordeónovým sprievodom nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča.