aktuality

Bystričan opäť v kostole

V sobotu 6. apríla sme asistovali svojím spevom na sv. omši v kostole Božského srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave, ktorú celebroval ThDr. Stanislav Stohl, dlhoročný priaznivec nášho speváckeho zboru. Pod vedením zbormajstra Dr. Štefana Martinkoviča sme zaspievali na úvod  Antifonu Surrexit od J. Furmaníka, neskôr nádhernú skladbu Adoramus Te Christe a na záver sme dali Laudate Dominum od L. Perosiho. Na záver sv. omše poďakoval farár Dr. Martinkovičovi ako aj ním – speváčkam a spevákom speváckeho zboru Bystričan za krásnu spevácku podporu počas omše a navrhol spoločnú fotografiu pred kostolom.