aktuality

Bystričan spomína

My speváčky a speváci speváckeho zboru Bystričan zo Záhorskej Bystrice sme sa, na podnet nášho zbormajstra rozhodli uctiť si pamiatku našich zosnulých členov a členky v priebehu ostatných 10 rokov. Vzhľadom na to že dvaja naši speváci Ing. Igor Bernát a Ing. Gabriel Kostka boli spevácky aktívni aj v mužskej speváckej skupina RODOKMEŇ, dohodli sme sa na spoločnom projekte a v spolupráci so správcom Farského kostola sv. Michala Archanjela v Čunove farárom ThDr. Mariánom Červeným PhD, ktorý je už oddávna naším priaznivcom.
A tak sa v sobotu, 9. marca uskutočnila omša za zosnulých spevákov, ktorým sme všetci spoločne vzdali úctu a spomienku, spôsobom nám vlastným, keď sme počas sv. omše zaspievali niekoľko sakrálnych skladieb:
BYSTRIČAN zaspieval svoju obľúbenú Mozartovu skladbičku „Dona nobis pacem“ a krásnu „Adoramus Te Christe“. Spoločne so speváckou skupinou RODOKMEŇ dali speváci v nádhernom súznení viachlasnú skladbu D. Bortňanského „Tebe pojem“. V kňazových modlitbách sme poslali spomienku do speváckeho neba našim kolegom z Bystričana
Gustávovi Lacovi, Igorovi Bernátovi, Gabrielovi Kostkovi, Rudolfovi Loveckému, Kamilovi Turiničovi, Jánovi Suchovi, Ernestovi Veruzábovi, Alexandrovi Letkovi, Helene Kotlebovej, Lýdii Švecovej, Anne Dobšičkovej, Antonovi Windišovi,  Jozefovi Butkovičovi, Štefanovi Liďákovi a Štefanovi Kahánkovi. Nezabúdame, priatelia. RIP.

Eva Frťalová