archív

Čo nového v našom zbore ?

Náš spevácky zbor sa usilovne pripravuje na nadchádzajúce vianočné obdobie. Konkrétne na našu účasť na vianočnom koncerte, ktorý sa uskutoční v piatok 27. decembra 2019 v Kostole svätých Kozmu a Damiána v bratislavskej Dúbravke. S našim vianočným programom sa v Dúbravke predstavíme spoločne s opernými spevákmi zvučných mien a viacerými speváckymi zbormi. Na naše vianočné vystúpenie sa usilovne pripravujeme pod vedením zbormajstra Štefana Martinkoviča. Nacvičujeme šesť nových vianočných skladieb. Deň predtým však sa už tradične, ako každý rok, zúčastníme svätej omše v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave, kde zaspievame niekoľko sakrálnych skladieb pod svätou omšou. Začíname sa tiež pripravovať náš úspešný projekt s názvom „Záhorácky festival ľudovej piesne“, ktorého nultý ročník sa uskutočnil 3. februára 2019. Prvý ročník je naplánovaný na 9. februára 2020 a uskutoční sa v spoločenskej sále Domu kultúry v Záhorskej Bystrici.