aktuality

september 2017

1.9. Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica si každoročne pripomína dva významné dni v dejinách Slovenskej republiky. 73. výročie Slovenského národného povstania 29.8.1944 a deň prijatia Ústavy Slovenskej Republiky 1.9.1992. V areáli „Plácek“ na Tešedíkovej ulici bola po slávnostných príhovoroch zapálená Vatra zvrchovanosti. Náš spevácky zbor zaspieval štátnu hymnu a „Kto ta pravdu horí“.
(foto: Barbora Besedičová)

2.9. sme zaspievali na námestí návštevníkom Bystrických hrubých hodov niekoľko ľudových piesní.24.9. sme spievali sme sakrálne skladby na svätej omši vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave