archív

október 2017

15.10. Na pozvanie profesora Pavla Zemka, farára z Kátloviec sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše v kostole Sv. Ducha v Kátlovciach, ktorá sa konala v nedeľu, 15. októbra pri príležitosti 182. výročia vysviacky kostola. V tento deň sa v obci konali aj tzv. hodky a miestne gazdinky priniesli pred oltár svoje pekárske a cukrárske dobroty, ktoré im celebrujúci kňaz prof. Zemko posvätil. Spevácky zbor Bystričan pod vedením zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča prispel k slávnostnej omši staroruskou cirkevnou piesňou „Tebe pojem“, sakrálnou skladbou Lorenza Perosiho „Laudate Dominum“ a kánonickou skladbou W. A. Mozarta „Dona Nobis Pacem“. Veriaci ocenili náš spevácky výkon darovaním posvätených dobrôt, svoje uznanie vyjadril aj miestny rodák, sólista opery SND Daniel Čapkovič a v neposlednom rade sám profesor Zemko.


   
Na chóre, gazdinky prinášajú dobroty na posvätenie, spoločné foto po sv. omši a darované dobrotyfoto pri pamätníku básnika Paľa Ušáka-Olivu

(text: Eva Frťalová, foto: Michal Čapkovič a admin)