aktuality

august 2017

13.8. Koncert v Letnej čitárni
Niektorí obyvatelia si určite pamätajú koncerty v Letnej čitárni pri Miestnej knižnici. Konali sa vždy v letnom období, v čase keď v budove nebola knižnica, ale Miestny úrad. Na podnet pani knihovníčky Viery Marošovej sme sa rozhodli pokračovať v tejto príjemnej tradícii. V Záhorskej Bystrici máme Spevácky zbor Bystričan, preto sme ich oslovili ako prvých. Zbormajster Štefan Martinkovič sa v príhovore poďakoval organizátorom za pozvanie, zároveň vyslovil myšlienku založiť detský spevácky zbor: „Radi by sme v historickej tradícii pokračovali, v Záhorskej Bystrici boli a sú výborní speváci, bolo tu ochotnícke divadlo, preto ponúkame súčinnosť založiť detský spevácky zbor. Potrebujeme mladého dirigenta, aj mladých spevákov.“
V Letnej čitárni sa zišli skalní fanúšikovia speváckeho zboru, obyvatelia na chvíľu sa zastavili aj okoloidúci. Ako povedala moderátorka: „ Z nášho bohatého repertoáru sme pre vás pripravili kyticu piesní i tých záhoráckych, ktoré radi spievame a sme presvedčení, že dnes večer oblažia aj vašu dušu a potešia srdce.“
Počas koncertu hostí pribúdalo, niektorí si pospevovali so zborom, iní tlieskali do taktu. Celková atmosféra bola príjemná a veselá. Určite k nej dopomohli veselé záhorácke piesne: „Preneščasná tá hruščička“, „Ráno, ráno“, „Súsedé súsedé“, „Záhorácky ty múj kraj“ a iné. Veríme, že hostia, ktorí v nedeľu 13.augusta prišli na koncert odchádzali príjemne oddýchnutí s úsmevom na tvári.

Text a foto: Barbora Besedičová, referát kultúry MČ BA ZB