aktuality

Hlasové cvičenie v Doľanoch dňa 11. júna 2021

Hneď ako to pandémia menom COVID 19 dovolila, stretli sme sa súc lační po dlho odopieranom spievaní počas viac, ako jedného roka. Stretli sme sa, aby sme mohli nadviazať na nedobrovoľne prerušenú prípravu na nahrávanie švrtého cédečka. Predovšetkým však bolo potrebné rozcvičiť hlasivky a zobudiť ich z dlhého núteného odpočinku. Za týmto účelom sa uskutočnilo naše už tradičné hlasové cvičenie v Mlyne v Doľanoch, ktorý má pre daný účel výborné akustické podmienky. A tak sme spojili príjemný výlet s užitočnou hlasovou prípravou, aby sme mohli v relatívne krátkom čase pripraviť piesňové portfólio pre štvrté cédečko.
Akcia sa nám veľmi páčila, cítili sme sa skvelo, nálada bola výborná čo ešte viac upevnilo naše priateľské vzťahy. Do Bratislavy sme sa vracali, ako inak, so spevom a s predsavzatím, že ak budú na to vytvorené podmienky veľmi radi sa do Doľan vrátime. Zbormajstrovi Štefanovi Martinkovičovi sa, podľa jrho vlastného vyjadrenia, splnil jeho zámer na sto percent čo dáva predpoklady pre ďalšiu prácu so zborom,

Eva Frťalová