archív

Čím žije BYSTRIČAN v pohnutých časoch pandémie

Hneď ako sa pandemický moloch menom COVID 19 upokojil do oranžova, stretli sme sa, súc lační po spievaní, ktoré nám bolo odopierané počas viac ako jedného roka. Hneď na prvom stretnutí ukázal zbormajster Štefan Martinkovič, že v časoch speváckeho pokoja nezaháľal a oboznámil nás s pripraveným plánom konkrétnych akcií, s realizáciou ktorých sa ráta minimálne do 5. septembra 2021. Predovšetkým je potrebné rozcvičiť hlasivky a zobudiť ich z dlhého núteného odpočinku. Za týmto účelom sa uskutoční každoročné Hlasové cvičenie, ktoré je zorganizované v spolupráci s Mlynom v Doľanoch, kde sú pre daný účel výborné podmienky. Táto akcia sa uskutoční v Doľanoch dňa 11. júna 2021. Po speváckej stránke sa pripravujeme predovšetkým na vystúpenie nášho speváckeho zboru na tzv. Malých hodoch v Záhorskej Bystrici. Toto vystúpenie, na ktorom sa naši muži predstavia v novučičkých krojoch, sa uskutoční dňa 27.6.2021 na Námestí Rodiny o 18. h.. Pri výbere repertoáru sme oprášili staršie, osvedčené piesne, ktorými by sme chceli naše publikum rozospievať a priviesť do tej správnej hodovej nálady. Prijali sme pozvánku na spevácku účasť na Záhoráckom folklórnom  festivale, ktorý sa má uskutočniť dňa 3. júla v Závode.
V čele so svojím zbormajstrom usilovne pripravujeme 3. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť v tradičnom termíne 1. dekády februára t.r. v Záhorskej Bystrici. Pandémia  však skrížila naše plány. Nechceli sme čerstvo založenej tradícii zostať nič dlžní a tak sa  3. ročník festivalu uskutoční v náhradnom termíne 5. septembra t.r. v Kultúrnom dome na Námestí Rodiny predbežne o 15. h. Okrem nášho speváckeho vystúpenia, keď sa chceme prezentovať aj novšími a novými piesňami v sprievode akordeónu a cimbalovej hudby máme pozvaných aj atraktívnych hostí, ktorí istotne vzbudia značný záujem milovníkov folklóru. Vystúpenie nášho speváckeho zboru sa očakáva aj 1. septembra na sviatok Dňa Ústavy.

Eva Frťalová