archív

Naše nové aktivity

Po dlhom čase speváckeho strádania sa Spevácky zbor Bystričan začal pomaly aktivizovať. Ukázalo sa, že ani pandémia neochromila náš spevácky apetít a my sme skočili rovnými nohami do kolotoča skúšok a vystúpení. Hneď na začiatok sme absolvovali, pod umeleckým vedením nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča, v jeho hlasovej úprave a s jeho akordeónovým sprievodom celkom 3 spevácke vystúpenia.

Na malých hodoch v Záhorskej Bystrici 27. 6.

Hodové slávnosti organizuje mestská časť každoročne pri príležitosti osláv patrónov Záhorskej Bystrice Petra a Pavla a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. V nedeľu, 27. júna, v posledný deň hodových slávností ešte panovala v Záhorskej Bystrici veselá hodová nálada. Dobrú náladu na Námestí Rodiny sme pomohli našim speváckym vystúpením podporiť aj my, „Bystričané“ keď sme, v rámci nášho vystúpenia ponúkli poslucháčom pestrú kytičku väčšinou veselých záhoráckych piesní pochádzajúcich z okolitých obcí na Záhorí.


(fotografie sú prevzaté z oficiánej stránky Záhorskej Bystrice na Facebooku)

Na Bezchleba hodoch v Závode 3.7.

Závodské Bezchleba hody sa v obci Závod už tradične konajú v prvú prázdninovú sobotu v júli. Náš spevácky zbor tiež patril medzi pozvané umelecké kolektívy, aby svojím vystúpením podporil kultúrny hodový program. V rámci nášho vystúpenia sme ponúkli hodovému publiku veselé záhorácke piesne z okolitých obcí na Záhorí. Dúfame, že aj naše piesne prispeli nemalou mierou k výbornej nálade prítomných. Po ukončení nášho vystúpenia sme odchádzali späť do Záhorskej Bystrice s pocitom dobre vykonanej práce, veď prezentácia záhoráckej folklórnej piesne je naším cieľom.


Na Cyrilometodskej prehliadke speváckych súborov v Senci

Mesto Senec v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre, ako aj s Mestským kultúrnym strediskom v Senci usporiadali 5. júla, v rámci Cyrilometodských dní prehliadku speváckych zborov a krajskú súťaž Viva il canto. Na pozvanie usporiadateľov sa prehliadky speváckych zborov zúčastnil aj náš spevácky zbor. Zaspievali sme niekoľko piesní zo Záhoria zaspievaných tentoraz á capella. Naše spevácke vystúpenie vhodne zapadlo svojím repertoárom do slávnostného rámca podujatia.

video: Slavomír Frťala

Eva Frťalová