archív

Delegácia Miestneho odboru v Záhorskej Bystrici na matičných slávnostiach okresu Levice v Rybníku nad Hronom

14. augusta sa v Rybníku nad Hronom uskutočnili Matičné slávnosti okresu Levice, ktoré organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku v  spolupráci s Okresnou radou Matice slovenskej v Leviciach. Pozvanie na toto podujatie prijala delegácia družobného miestneho odboru v Záhorskej Bystrici vedená predsedom JUDr. Štefanom Martinkovičom, ako aj Tomáš Baťa, starosta obce Veľké Kozmálovce a Jozef Krnáč, starosta obce Jur nad Hronom.

Prírodný amfiteáter bol aj v horúcom letnom popoludní plný spevu a hudby. Matičiari okresu si pripomenuli 159. výročie vzniku Matice slovenskej a slovom a piesňou vzdali hold ľudovým tradíciám.  Prírodný amfiteáter bol aj v horúcom letnom popoludní plný spevu a hudby. Na úvod predniesla slávnostný príhovor starostka obce Daniela Trňanová, prítomných privítal tiež riaditeľ Domu MS v Leviciach Miroslav Považan a nakoniec sa prítomným prihovoril a Štefan Martinkovič.  Po slávnostných príhovoroch predviedli svoje spevácke umenie súbory Matičiar z Kozároviec, Vrbovianka zo Želiezoviec, Hronka z Jura nad Hronom, Šarovčanka zo Šaroviec potešila publikum svojimi trávnicami a nakoniec Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec, ktorí svojimi temperamentnými piesňami rozprúdili veselú zábavu nielen na pódiu ale aj mimo neho.  Vracali sme sa do Bratislavy v neskorých popoludňajších hodinách pod dojmom krásneho kultúrneho zážitku. Pred odchodom sme si ešte pozreli Ľudový dom z 19- storočia „na Teplici“, ktorý vlastnými rukami zreštaurovali nadšení matičiari. Občania Rybníka dodali dobové predmety, ako aj nábytok. Miestni matičiari na čele s pani Oľgou Bajanovou nás s patričnou hrdosťou previedli históriou, ktorú sa im podarilo zachovať pre ďalšie generácie.

Eva Frťalová

Global (Basic