archív

A je to!

A je to!

 
27. augusta nastal konečne dlho očakávaný „Deň D“, keď sme sa – speváci a speváčky nášho speváckeho zboru – vedení zbormajstrom Štefanom Martinkovičom pustili, vo veľkej sále Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici, do nahrávania svojho 4. CD-nosiča na ktoré sme sa niekoľko mesiacov usilovne pripravovali.

Za účinnej spolupráce ľudovej kapely ĽUDOVKA.sk, majstra zvuku Ing. Jána Kováča a kvalitnej súčinnosti mgr. art. Pavla Zajáčka, ktorý bol hudobným režisérom, sme začali s náročnou prácou. Nahrávalo sa v sobotu aj nedeľu. Slniečko nemilosrdne pieklo a pri vypnutej klimatizácii (rušivý zvuk) sme výdatne potili. čo im však neprekážalo pri plnení Technické pripomienky hudobného režiséra, majstra zvuku  a samotného zbormajstra.

Veru, niektoré piesne sme museli spievať aj niekoľko ráz, kým boli odborníkmi prijaté na nahrávanie! Nahrávalo sa celé obidva dni a hoc veľmi vyčerpaní, mohli všetci svorne skonštatovať, že nahrávanie CD-čka bolo úspešne zavŕšené.

Celkovo bolo nahratých 23 krásnych piesní zaspievaných s kapelou, s akordeónom i a capella, všetko piesní vybratých zbormajstrom Štefanom Martinkovičom prevažne zo zborníka záhoráckych ľudových piesní Dr. Janka Blahu, v jeho viachlasovej úprave.

Priateľom záhoráckej ľudovej piesne, ako aj fanúšikom nášho speváckeho zboru budú piesne z nového CD predstavené pri jeho krste pri príležitosti 4. Folklórneho festivalu záhoráckej ľudovej piesne v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici v plánovanom termíne 4. decembra 2022!

 

Eva Frťalová