archív

J.E. kardinál Jozef Tomko v Marianke

Písal sa september 2009 a na mariánsku púť  do Marianky  sa chystalo niekoľko tisíc pútnikov z celého Slovenska i zo zahraničia. Nečudo, hlavný celebrant sv. omše bol ohlásený J.E. kardinál Jozef Tomko.

Náš spevokol „Bystričan“ pri  MO  Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici  bol poctený milou povinnosťou , aby spieval počas  svätej omše. Niekoľko tisíc pútnikov sa aktívne zúčastnilo sv. omše, aby si okrem iného , vypočulo aj homíliu otca kardinála Tomka.

Po skončení sv. omše  sa niekoľko kňazov a členov nášho spevokolu stretlo s otcom kardinálom Tomkom. „Pohladila“ nás jeho pochvala i povzbudenie a našou odmenou bola i fotografia  na pamiatku a dnes i spomienku na  kardinála Jozefa Tomka. Odišiel k svojmu  Otcovi, ale zostal s nami jeho duch a jeho odkaz pre nás veriacich : Zostaňte vo viere, v láske a v nádeji!   Ale i napomenutia:   Zachovajte si svornosť a jednotu v národe! A preto aj nám sa patrí poďakovať za jeho neúnavnú celoživotnú  prácu na Božom diele v prospech dobra  slovenského národa.

Odpočinutie večné daj mu Pane!

Štefan Martinkovič