archív

september 2020

Prvý september je významným dňom a tiež štátnym sviatkom Slovenskej republiky. V Záhorskej Bystrici sa aj tento rok uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 28. výročia Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Súčasne sa na Námestí sv. Petra a Pavla uskutočnil aj pietny akt pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania, kde sa prítomní poklonili pamiatke obetí I. a II. svetovej vojny pri pamätníku Slovenského národného povstania. Slávnosť pokračovala vo dvore Ľudového domu na námestí sv. Floriána. Napriek nežičlivému počasiu sa tu zhromaždili mnohí občania Záhorskej Bystrice, ktorí si prišli uctiť pre Slovensko taký významný sviatok. Na úvod odznela štátna hymna a po nej už nasledovali slávnostné príhovory predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov JUDr. M. Ráca, starostu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpu a predsedu miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici JUDr. Štefana Martinkoviča.

Po slávnostných príhovoroch sa „ujal slova“ Spevácky zbor Bystričan, ktorý, pod vedením a s akordeónovým sprievodom svojho zbormajstra Štefana Martinkoviča potešil prítomných krásnymi ľudovými piesňami zo svojho tretieho cédečka.

         O občerstvenie sa postarali sponzori: Pekáreň u Floriánka – pán Kubaský, Poľovnícka spoločnosť SEKYL – pán Kašák ako aj starosta Záhorskej Bystrice – Ing. Jozef Krúpa, za čo im organizátori podujatia srdečne ďakujú.

Hoci od rána pršalo, organizátori nestrácali vieru v úspešnosť podujatia. A Bystričania nesklamali. Prišli do Ľudového domu, aby si svojou prítomnosťou  uctili tento významný sviatok. Aj Spevácky zbor Bystričan svojím spevom významne prispel k slávnostnému rámcu tohto vydareného podujatia.

Eva Frťalová

foto: Barbora Besedičová