archív

Vianoce v speváckom zbore Bystričan

Vianočné aktivity speváckeho zboru Bystričan, ktorý je súčasťou miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici, vyvrcholili v utorok, na sviatok svätého Štefana, keď speváci a speváčky zaspievali pod sv. omšou  vo farskom  kostole  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave. Napriek vysokej chorobnosti, ktorá výrazne oklieštila hlasové možnosti zboru, zaspievali speváci a speváčky 2 krásne, upravené vianočné koledy „Keď Panna Mária“ a „Keď sa Kristus zrodil“ a sakrálnu skladbu od Luigiho Bordése pre zbor a organ „Ave Verum“. Týmto speváckym vystúpením ukončili speváci svoje vianočné aktivity a uvítali príležitosť venovať sa výlučne svojim rodinám a sladkému leňošeniu.

Pred týmto záverečným kultúrnym počinom sa speváci a speváčky zišli 7. decembra na spoločenskom posedení pri kačacine. Prítomný bol tiež pán starosta Ing. Jozef Krúpa, ako aj zástupcovia miestneho odboru Matice slovenskej v čele s predsedom Prof. Jozefom Masarikom. Toto stretnutie malo, okrem stmelenia kolektívu, aj pracovný zámer a to predovšetkým vyhodnotenie činnosti za končiaci sa rok. Podľa slov zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča, umelecké zámery na rok 2024 budú podrobnejšie prerokované na „Novoročnej kapustnici“, ktorá sa uskutoční 13.januára a ktorá bude zároveň prvým stretnutím speváckeho zboru Bystričan v Novom roku. Na stole bude – okrem iného – aj téma účasti speváckeho zboru Bystričan na medzinárodnom festivale v chorvátskom Ludbregu. Dovtedy sa tiež preverí aj možnosť účasti speváckeho zboru na medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave. Prerokované budú aj  možnosti posilnenia speváckeho zboru o nových spevákov do jednotlivých hlasových skupín a pod.

V diskusii ocenil starosta J.Krúpa spevácky zbor Bystričan za jeho reprezentáciu mestskej časti Záhorská Bystrica doma, na Slovensku aj v zahraničí. Pochvalne sa vyjadril aj o piatom Záhoráckom festivale ľudovej piesne v Záhorskej Bystrici, ktorý sa uskutočnil v septembri 2023 vo vzájomnej spolupráci s miestnym úradom a tiež s miestnym odborom Matice slovenskej. Zároveň prisľúbil spevákom maximálnu možnú podporu aj v roku 2024.

Záver posedenia patril, ako ináč, krásnym slovenským ľudovým piesňam v podaní speváckeho zboru Bystričan.

Eva Frťalová

<a