archív

Bystričan na oslavách 78. výročia SNP

12. júla 2022 sa vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela konala sv. omša celebrovaná farárom ThDr. Mariánom Červeným PhD, na ktorú bol pozvaný aj spevácky zbor Bystričan. Bystričanci sa tešili, že si, po dlhom čase, počas slávnostnej svätej omše, zaspievajú pod vedením zbormajstra Štefana Martinkoviča aj sakrálne skladby (Donna Nobis, Laudate Dominum, Nad slnko jasnejšia).

Táto slávnostná sv. omša bola venovaná modlitbám za zosnulých spevákov a speváčky speváckeho zboru Bystričan ako aj za tých, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj speváckeho zboru, ale aj o kultúrny rozvoj v Záhorskej Bystrici. Sú to títo menovaní: Alexander Letko, Štefan Liďák, Rudolf Lovecký, Kamil Turinič, Jozef Butkovič, Štefan Kahánek, Anton Windiš, Gusto Laco, Ján Sucha, Anna Dobšičková, Helena Kotlebová a Lýdia Švecová. Ďalej sa prítomní spolu s kňazom modlili za skoré vyzdravenie niektorých chorých členov speváckeho zboru Bystričan, ako aj za upevnenie zdravia ostatných prítomných.

Slávnostná sv. omša sa od začiatku niesla v znamení obnovenia manželského sľubu po 50. rokoch členov speváckeho zboru Bystričan Evky a Slavka. Slávnostný večer bol zakončený na fare, kde sa uskutočnilo príjemné posedenie pri guláši a iných dobrotách zabezpečených oslávencami ale aj ostatnými prítomnými gazdinkami – Bystričankami. Svojou „troškou do mlyna“ prispeli aj pán starosta Jozef Krúpa spoločne so zbormajstrom Štefanom Martinkovičom. Nemožno nespomenúť ani príspevok pána farára Červeného a jeho šikovných gazdiniek k zdarnému priebehu večera.