Bystričan na oslavách 78. výročia SNP

V piatok, 2. septembra 2022, panovala v Záhorskej Bystrici slávnostná nálada. Starosta miestnej časti Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Miestny odbor Matice slovenskej Záhorská Bystrica zorganizovali pietny akt pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania, ako aj slávnosť na počesť 30. výročia Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Aj členovia nášho speváckeho zboru sa zúčastnili pietnej spomienky pri pomníku padlých v I. a II. Svetovej vojne na Nám. Sv. Petra a Pavla, ako aj pietneho aktu pri pamätníku Slovenského národného povstania.
Potom sa speváčky a speváci vyviezli na Plácek, kde hasiči zapálili Vatru zvrchovanosti, a predstavitelia usporiadateľov – Starosta Ing Krúpa, JUDr. Štefan Martinkovič a JUDr. Miroslav Rác – predniesli po úvodnej slovenskej hymne, ktorú sme zaspievali slávnostné príhovory.
Bystričané zaspievali pod Vatrou zvrchovanosti niekoľko ľudových piesní s akordeónovým sprievodom zbormajstra Štefana Martinkoviča. K slávnostnej nálade nesmel chýbať ani dobrý guláš venovaný starostom, ktorý majstrovsky uvarila pani Evka Čechová so svojimi pomocníkmi. Miestny odbor matice slovenskej venoval dobré vínko a speváci spievali „do roztrhania tela“. K vydarenej akcii prispeli svojou „troškou do mlyna“ aj miestni hasiči. Po nasledujúcom víkende nastáva pre spevácky náš spevácky zbor opäť čas usilovnej práce, na príprave svojich plánovaných vystúpení a hlavne na príprave 4. Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne.

Eva Frťalová


Tento obsah bol zaradený v archív. Zálohujte si trvalý odkaz.