archív

BYSTRIČAN na Dňoch Zelá v Stupave

Náš spevácky zbor dostal od Mestského kultúrneho centra v Stupave pozvánku, aby svojím speváckym vystúpením na hlavnej tribúne prispel, spoločne s ďalšími umeleckými telesami, k tradičnému lesku tohtoročného už 24. ročníka folklórneho festivalu pod názvom Dni Zelá. S radosťou sme organizátorom vyhoveli a v nedeľu 2. októbra sme sa vybrali do Stupavy. Pred samotným vystúpením sme si pozreli vystúpenie spriateleného mužského speváckeho zboru ENEM TAK a tiež ženskej speváckej skupiny LOZA z Lozorna.
Potom už nastúpil na festivalové pódium náš spevácky zbor a s brilantným akordeónovým sprievodom nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča sme zaspievali naše osvedčené, veselé a rezké záhorácke pesničky a jeden ľúbostný duet v podaní Vierky a Martina vo výbere a v hlasovej úprave Štefana Martinkoviča. Potešilo nás, že naše vystúpenie sa u prítomného publika stretlo s veľkým ohlasom, za čo sme boli odmenení srdečným potleskom. V priebehu nášho vystúpenia spomenul zbormajster aj skutočnosť, že náš spevácky zbor úspešne dokončil nahrávku nášho v poradí už 4. CD-čka. Po dobrom výkone prišla zaslúžená odmena. Náš zbormajster sa „uderil po vačku“ a pozval nás na dobré vínko a k tomu, samozrejme aj dobrú kapustnicu – alebo to bolo naopak?
No a keďže všetkému je raz koniec, aj my sme sa museli, voľky-nevoľky pobrať späť do Záhorskej Bystrice.
A pred nami sa otvára priestor na nácvik piesní zo spomenutého nového CD-čka, ktorým sa chceme prezentovať na 4. Folklórnom festivale záhoráckych piesní a ktoré chceme na Festivale pokrstiť.
Tento náš Festival plánujeme zorganizovať v spolupráci s Miestnym úradom v Záhorskej Bystrici dňa 4. decembra 2022 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.