archív

december 2019

Náš spevácky zbor Bystričan nezaháľal ani v období vianočných sviatkov. 26. decembra sme zaspievali, ako už tradične, pod svätou omšou vo Farskom kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho skladby „V Betleme sa narodilo“, „Gloria Tibi Trinitas“, od anonyma, „Spi, spi Jezuliatko“  a „A Betlemme di Giudea“ autora A. Lohmana. Následne, dňa 27. decembra sa na pozvanie organizátorov sme sa zúčastnili so svojím speváckym vystúpením vianočného koncertu, ktorý sa konal v Dúbravke, v starobylom chráme svätých Kozmu a Damiána pochádzajúcom z roku 1730. Pred bitkom nabitým chrámom sa popri operných spevákoch, ako Peter Oswald, Martin Babjak, Michal Lehotský a Tomáš Ondriáš ako aj speváckych súboroch, Dúbravské strešne, Sláčikový súbor žiakov a pedagógov ZUŠ Eugena Suchoňa, Evanjelický zborový spevokol, Lamačsko-dúbravský cirkevný spevácky zbor a Chorus Augustini predstavili  Bystričanci skladbami „Spi, spi Jezuliatko“, „Gloria Tibi Trinitas“, od anonymného skladateľa, „V Betleme sa narodilo“, „Veni Jesu“ od L. Cherubiniho   a „A Betlemme di Giudea“ skladateľa A. Lohmana pod dirigentským vedením zbormajstra Štefana Martinkoviča. Súdiac podľa odozvy publika,  Bystričan na tejto tradičnej akcii zaujal, jeho vystúpenie bolo prijaté s veľkým uznaním a ohodnotené štedrým potleskom prítomných. Sviatočné spevácke vystúpenia uzavrieme ešte jednou speváckou účasťou na svätej omši vo Farskom kostole svätých Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici. Potom sa už budeme pod vedením zbormajstra Štefana Martinkoviča venovať príprave 2. ročníka Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa uskutoční v Záhorskej Bystrici 9. februára 2020.