archív

máj 2018

19. a 20. mája sa v Bratislave – Devínskej Novej Vsi uskutočnil jubilejný 25. Festival slovenskej národnej piesne, ktorý s úcty k odkazom našich predkov a k rodnej vlasti pripravili Matičiari v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves a Farnosťou Bratislava – Devínska Nová Ves. Náš Spevácky zbor Bystričan mal tú česť byť súčasťou slávnostného programu počas oboch víkendových dní. V sobotu, 19. mája sme zaspievali v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku počas spomienkového posedenia na spisovateľa Ruda Slobodu s autorom jeho pamätníka akad. sochárom Alexandrom Ilečkom. V oficiálnej časti sme zaspievali zopár piesní národného charakteru, ale pridali sme aj niekoľko ľudových zo Záhoria. V tej neoficiálnej časti sme na želanie prítomných pridali ešte zopár. Na akordeóne nás prevádzal zbormajster Štefan Martinkovič.
V nedeľu 20. mája bol náš zbor súčasťou hlavného programu vo veľkej sále Istrocentra. V naštudovaní a úprave zbormajstra Štefana Martinkoviča, ktorý nás sprevádzal na akordeóne, sme ponúkli pestrú kyticu uvitú z krásnych ľudových piesní „nazbieraných“ na Záhorí. Niektoré piesne sme odspievali, pod vedením Dr. Martinkoviča á capella s pozitívnym ohlasom u publika, ktoré veľkým potleskom ocenilo aj zaujímavú, viachlasne zaspievanú starodávnu pieseň z Moravského sv. Jána s názvom „U Hochštetna“. Samozrejme, že aj všetky ostatné zaspievané piesne boli publikom vrelo prijaté. Zbormajstra aj nás spevákov potešilo, že aj v takej konkurencii, ako vystúpenie speváckeho zboru Rodokmeň a ženskej speváckej skupiny Kytica sa náš súbor nestratil, o čom svedčili aj následné pochvalné vyjadrenia, či už od odborníkov, alebo aj od publika. Úspešné vystúpenie je pre súbor veľkým povzbudením do ďalšej práce na príprave nového CD nosiča, ale aj na vystúpenia na iných kultúrnych udalostiach, ktoré spevákov v letnom období čakajú.[arve url=“https://youtu.be/xD-quIr9gHI“ align=“center“ parameters=“start=0″ … /],
[arve url=“https://youtu.be/9DbEVwR2FPY“ align=“center“ parameters=“start=0″ … /],
[arve url=“https://youtu.be/v5konfuoxb4″ align=“center“ parameters=“start=0″ … /],
[arve url=“https://youtu.be/z1O2j3W8lUs“ align=“center“ parameters=“start=0″ … /],
[arve url=“https://youtu.be/BMqHiQ7rFu8″ align=“center“ parameters=“start=0″ … /],
[arve url=“https://youtu.be/mms6–TQzyQ“ align=“center“ parameters=“start=0″ … /],