archív

apríl 2018

8. apríla, v nedeľu zasvätenú Božiemu milosrdenstvu, sme zaspievali pod taktovkou nášho zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča na svätej omši vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave niekoľko sakrálnych skladieb, konkrétne „Laudate Dominum“ Lorenza Perosiho, „Ecce Panis Angelorum“ a svoje vystúpenie zavŕšili slávnostnou skladbou „ O Cor Jesu“. Po svätej omši sme zaspievali na fare správcovi farnosti dekanovi ThDr. Stanislavovi Stohlovi PhD. zdravicu J.V.Dolinského s názvom „Živ Ťa Pán“ pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

30. apríla – v predvečer 1. mája sa v Záhorskej Bystrici konala, pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava IV. Ing. Jozefa Krúpu, slávnosť Stavania Mája. Ako každý rok, aj tohtoročná slávnosť sa konala na Námestí rodiny. O 17.45 sa od Ľudového domu vydal vyzdobený, 25 metrový Máj, v sprievode Dobrovoľných hasičov a Speváckeho zboru Bystričan na cestu na námestie, kde ho už netrpezlivo očakávali Bystričania. Po posledných úpravách a obvyklom priviazaní tradičnej fľašky bol vyzdobený Máj hasičmi za pomoci hydrauliky postavený a mohol sa začať pripravený program, ktorý svojím príhovorom otvoril starosta obce Ing. Jozef Krúpa.
Ako prvý so svojím programom vystúpil náš Spevácky zbor, ktorý má svoju domovskú základňu v Záhorskej Bystrici. My speváci-amatéri sme preukázali svoj vrúcny vzťah k ľudovej piesni, najmä tej z oblasti Záhoria a ponúkli prítomným zopár svojich obľúbených, pričom nás na akordeóne sprevádzal Dr. Martinkovič.