archív

júl 2015

* Bystričan v Zagrebe
Dňa 10. júla sme navštívili Záhreb a záhrebských matičiarov pod vedením JUDr. Štefana Martinkoviča v priestoroch Českého domu na Šubičovej ulici. Pán Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej Záhreb a predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb srdečne privítal hostí a odovzdal príležitostné darčeky. Svojou prítomnosťou krajanov poctil aj pán Ing. Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica. Náš zbor priniesol so sebou domáce koláče, dobré vínko, nahraté CD-čka s pesničkami, rôzne knihy pre deti a dospelých, mnohé výtlačky časopisov, ktoré skončili v priestoroch Národnej slovenskej knižnice v Našiciach. Samozrejme sme so sebou priniesli aj dobrú náladu a zaspievali niekoľko pesničiek slovenského Záhoria pod taktovkou nášho zbormajstra a jeho harmoniky. Pán Janko Zaviačič, z Moravy, ktorý prišiel so svojou manželkou a s nami zaspieval svojim čistým a prenikavým hlasom pesničky o víne.


Návšteva speváckeho súboru “Bystričan” v Záhrebe

* Bystričan v Marija Bistrici
Nadišiel pekný slnečný deň, piatok 10. júla, keď sa náš kolektív a matičiari zo Záhorskej Bystrice vybrali opäť po čase na cestu do Marija Bistrice v Chorvátsku. Starší i mladí Bystričania si istotne spomínajú na nedávne recipročné návštevy v Marija Bistrici a v Záhorskej Bystrici, keď sa vystriedali celé rodiny a z oboch strán sa vymieňala kultúra, dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia.