archív

august 2015

* Bystrické hrubé hody
Večerný program sa začal – ako inak – vystúpením Speváckeho zboru Bystričan spolu s Ľudovou hudbou Dudíci. Hodinový program pozostávajúci zo speváckych, ale aj inštrumentálnych čísel bol opäť dôkazom, že v Záhorskej Bystrici sa chvályhodne udržiava historická kontinuita a rozvíjajú tradície.