archív

bilancujeme rok 2017

6. január tohto roku bol pre členov speváckeho zboru Bystričan skutočne slávnostným dňom. Dopoludnia podporili svojím spevom sv. omšu na počesť Zjavenia Pána v kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici a na pravé poludnie boli hosťami zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča s manželkou, ktorí podávali vlastnoručne uvarenú Trojkráľovú kapustnicu v skúšobných priestoroch Ľudového domu. Spojili tak príjemné s užitočným a slávnostné posedenie využili na bilancovanie aktivít súboru v uplynulom roku. Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj starosta MČ Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa, ktorý vyslovil poďakovanie MO Matice slovenskej ako ním zriadenému spevokolu Bystričan za ich aktivity. Zbormajster zboru spolu s celým kolektívom vyslovili starostovi vďaku za podporu a vytváranie priaznivých podmienok pre ich činnosť.

Začiatkom roka 2017 dostali všetci členovia zväzok takmer 50 piesní, z ktorých sa počas roka vyberajú a nacvičujú pesničky. Ich okruh sa postupne znižuje, takže sa do finále dostávajú tie pesničky, ktoré by mohli byť nahraté tohto roku na tretie cédečko súboru.
Popri nácviku piesní na cédečko sa spievali priebežne sakrálne piesne na sv. omšiach vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Čunove, tri razy vo Farskom kostole sv.Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave, v kostole sv. Ducha v Kátlovciach a v kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici.

19. februára bol spevácky zbor Bystričan hosťom na krojovanom plese v Brumoviciach v Českej republike, kde sa predstavil niekoľkými veselými pesničkami zo Záhoria a predviedol sa v záhoráckych krojoch v krojovanom sprievode.

22. mája vystúpil na jubilejnom koncerte usporiadanom pri príležitosti 25. výročia pôsobenia speváckeho zboru GLÓRIA v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Repertoár zboru na tomto vystúpení tvorili „Dona nobis nacem“, „Laudate Dominum“, „Surexit (F)“, „Tebe poem“ a spoločne s Glóriou zaspievali „Oslavujme, poďakujme“.

13. augusta v Letnej čitárni pri Mestskej knižnici zaspieval spevácky zbor Bystričan svojim fanúšikom a priaznivcom, ale tiež okoloidúcim, niekoľko krásnych pesničiek, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom publika. Celková atmosféra bola príjemná a veselá. Určite k nej dopomohli veselé záhorácke piesne: „Preneščasná tá hruščička“, „Ráno, ráno“, „Súsedé súsedé“, „Záhorácky ty múj kraj“ a iné. Hostia, ktorí v nedeľu prišli na koncert odchádzali určite príjemne oddýchnutí a s úsmevom na tvári.

1. septembra zaspieval spevácky zbor Bystričan štátnu hymnu a vlasteneckú pieseň „Kto za pravdu horí“ na oslavách dvoch významných dní v dejinách Slovenskej republiky, ktoré si Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica každoročne pripomína v areáli „Plácek“ na Tešedíkovej ulici.

2. septembra zaspievali „Bystričané“ na námestí návštevníkom Bystrických hrubých hodov niekoľko ľudových piesní.

7. októbra prispeli speváci svojimi pesničkami k dobrej nálade na jarmoku v Ľudovom dome.

30. novembra absolvovali členovia súboru „hlasové cvičenia“ v priestoroch historického mlyna v Doľanoch.

Vyvrcholením speváckych aktivít Speváckeho zboru Bystričan bude v roku 2018 nahranie tretieho cédečka s pesničkami zo Záhoria a západného regiónu Slovenska. Húževnatosť, cieľavedomosť a zápal všetkých členov súboru je však zárukou, že pod odborným vedením Dr. Martinkoviča dosiahne súbor stanovenú métu a novým cédečkom poteší srdcia svojich priaznivcov.

Eva Frťalová