február 2008

* 9.2. sa konal v spoločenskej hale Parku kultúry a oddychu v Bratislave tradičný Záhorácky bál. Náš spevácky zbor predviedol typický záhorácky folklór.

Tento obsah bol zaradený v archív. Zálohujte si trvalý odkaz.