archív

Čím žije Spevácky zbor Bystričan

Po uvoľnení opatrení počas karantény, ktorú sme väčšinou strávili vo svojich domovoch sme opatrne začali skúšať. Čakali nás dve vystúpenia a to na Malých hodoch v Záhorskej Bystrici a v kostole sv. Michala v Čunove a tiež na fare, kde sme boli pozvaní otcom Červeným pri príležitosti  jeho 65. narodenín, ako aj na počesť vzájomnej, viacročnej spolupráce. V rámci tejto spolupráce spieval náš spevácky zbor niekoľkokrát v kostole svätého Michala počas svätých omší.

V súčasnosti  má náš zbor prázdniny do 13. augusta a potom sa už začne naplno venovať príprave svojho 4. CD, ktoré bude vytvorené v duchu slovanskej vzájomnosti.

Okrem prípravy CD sa budeme aj naďalej venovať Záhoriu a to formou nácviku nových piesní čerpaných aj z bohatej studnice Zbierky záhoráckych piesní Dr. Janka Blahu.