archív

4. Záhorácky festival ľudovej piesne

Druhá adventná nedeľa patrila 4. Záhoráckemu festivalu ľudovej piesne. Po dôkladných prípravách realizácie tohto 4. ročníka sa v programe predstavili: Slávka Horváthová – sólistka ľudovej piesne RTVS,  ženská spevácka skupina Stupavská Nevädza, mužský spevácky zbor Mužáci z Kobylí a sólista ľudových piesní z Podlužanska – ČR Jan Zaviačič – všetko to vzácni hostia speváckeho zboru Bystričan zo Záhorskej Bystrice, pričom sólistov a samotný spevácky zbor Bystričan sprevádzala ľudová hudba  Ľudovka.SK a na akordeóne hral Štefan Martinkovič.  Po nezabudnuteľných vystúpeniach nasledovalo slávnostné uvedenie štvrtého CD speváckeho zboru Bystričan do života, ktoré bolo pomenované podľa poslednej skladby – „Záhorácky ty múj kraj….“- Túto pieseň zložil Jozef Benkovič z Lábu. „Krstný otec“, pán Benkovič bol úprimne dojatý, za to, že práve jeho pieseň bola takto vyznamenaná! Spolu s pánom Benkovičom uviedli CD do života ružovými lupienkami  aj starosta Jozef Krúpa a organizačná riaditeľka speváckeho súboru Bystričan Eva Frťalová, ktorí mu zaželali veľa spokojných poslucháčov. Na obálku CD namaľoval autor Dávid Dzurňák dominanty Záhorskej Bystrice – kostol sv. Petra a Pavla, Ľudový dom, ako aj pár v kroji a muzikantov. Tento umelec zároveň vystavil svoje diela vo vestibule tak, že si ich mohli prezrieť  aj návštevníci festivalu. Program moderoval Jozef Šimonovič. Za dramaturgickú prípravu a réžiu patrí vďaka „otcovi “ Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne Štefanovi Martinkovičovi, za podporu celého projektu ďakujú organizátori  Bratislavskému samosprávnemu kraju, firme Vína z Mlyna z Doľan, reklamnej firme Jaroslava Zápražného  a v neposlednom rade aj Miestnemu úradu v Záhorskej Bystrici v čele so starostom Jozefom Krúpom. Celková festivalová atmosféra bola veľmi príjemná, publikum sa zabávalo a spievalo ešte dlho po ukončení programu. A o tom, že  spev je rečou bez bariér sa dozvedeli všetci prítomní priamo na mieste. Už teraz sa tešíme na budúci  5. ročník.
Text: Barbora Besedičová, Eva Frťalová
Foto: Dominika Hanzlíková

Krst 4.CD