archív

Stavanie mája 2023 s Bystričanom

Ako už tradične, posledný deň v apríli, sa na Námestí rodiny v Záhorskej Bystrici vztyčovali miestni chlapi, pracovníci Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici za účinnej pomoci miestneho hasičského zboru vysoký vyzdobený máj, dar lesného pozemkového spoločenstva za spevu speváčok aj spevákov zo speváckeho zboru Bystričan sprevádzaných akordeónom zbormajstra Štefana Martinkoviča za bohatej účasti miestneho obyvateľstva. Keď bol máj postavený, mohol sa začať pripravený kultúrny program. Najprv sa prítomným prihovoril starosta Ing Jozef Krúpa, sám oblečený v záhoráckom kroji a miestny farár Ľudovít Pokojný. Ako prví vystúpili speváčky a speváci speváckeho zboru Bystričan pod vedením a akordeónovým sprievodom Štefana Martinkoviča. Výber piesní z tretieho a štvrtého CD zasadili do rozprávania o tradícii stavania májov, ktorý pripravila a slovom sprevádzala členka speváckeho zboru Eva Frťalová. Okrem krásnych zborových piesní zo spomínaných CD odzneli premiérovo duetá „Ej slniečko horúce“ v podaní Aleny Bernátovej a Evy Frťalovej, „Daleko široko v podaní Márie Ťapuškovej a Evy Frťalovej, ale aj sólová pieseň „Bývalo mi dobre“ v podaní Viery Klčovej. Že sa vystúpenie speváckeho zboru obecenstvu páčilo potvrdil srdečný potlesk, ktorý sa ozýval po jednotlivých piesňach, a hlavne na konci vystúpenia. Nečudo, bezchybné spevácke výkony, ale aj akordeónový sprievod nenechali nikoho na pochybách, že Záhorská Bystrica má kvalitný spevácky zbor, ktorý ju môže reprezentovať na významných fórach, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí
Eva Frťalová