archív

Konc jak živé – marec 2022

Náš Spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice sa zameriava vo svojej činnosti na pozdvihnutie záhoráckej piesne na folklórny piedestál, ktorý si vzhľadom na úprimné slovo a krásnu melódiu právom zaslúži. Pri svojej tvorbe čerpá najmä zo zborníka záhoráckych piesní, ktoré prezentuje v hlasovej úprave svojho zbormajstra Štefana Martinkoviča. Potešili sme sa preto pozvánke od Malokarpatského osvetového strediska v Modre, konkrétne od hlavnej organizátorky Darinky Mladenovovej, zúčastniť sa podujatia s čarovným názvom „Konc jak živé“ dňa 26. marca 2022 v Zohori. Toto podujatie je každoročne organizované pre ľudových rozprávačov, ale aj sólistov a duetových spevákov záhoráckych ľudových piesní v rôznych vekových kategóriách.
Tentoraz bolo prihlásených 29 ľudových rozprávačov a spevákov. Výkon vo všetkých súťažných kategóriách hodnotila odborná porota. Náš spevácky zbor nominoval na účasť na tomto podujatí speváčky Alenu Bernátovú a Evu Frťalovú, ktoré za akordeónového sprievodu Štefana Martinkoviča zaspievali 3 piesne – „Zahrajte mi muzikanti“, „Nocovali“ a „Na cichém Dunaji“, za čo boli ocenené diplomom, pamätnou plaketou od Františka Hubeka, ako aj pekným karafiátom.
Bolo to, vzhľadom na veľký počet účinkujúcich, dlhé popoludnie, ale stálo za to. Svojimi hereckými výkonmi zaujali najmä deti, ktoré, vo svojej kategórii ľudových rozprávačov, všetky obsadili symbolické prvé miesto, čo bolo pre ne do budúcna určite motivujúce! Poďakovanie a diplom boli tiež venované hosťom – výbornej speváckej skupine Spjevule zo Skalice a Ľudovej hudbe Kamarádzi z Kútov.

Eva Frťalová