archív

apríl 2015

* Pestujeme odkaz Ľudovíta Štúra
„Buďme Slovanmi a pestujme odkaz Ľudovíta Štúra, ktorý je o chudobe a pokore, odvahe, i v tom, že sa nekradne!“ Týmito slovami privítal účastníkov a samozrejme aj Spevácky zbor Bystričan na dnešnej Národnej slávnosti na Devíne predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. V kultúrnom programe vystúpil zborový spevokol Laudate z bratislavskej Petržalky a náš spevácky zbor. Po kultúrnom programe si účastníci uctia pamiatku Ľudovíta Štúra položením vencov k jeho pamätnej tabuli.