Archív kategorií: archív

september 2019

Ej veru, veselo bolo  aj na druhý hodový deň, ktorý bol výnimočný aj tým, že sa niesol v duchu osláv jubilejnej družobnej spolupráce medzi obcou Záhorská Bystrica a moravskou obcou Brumovice, ktorá sa uskutočňuje už 20 rokov predovšetkým na kultúrnej báze. Na … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

máj 2019

Ani tento rok nezostal 30. apríl v Záhorskej Bystrici nič dlžný svojej tradícii Stavania mája. Námestie rodiny bolo o 18. hodine pripravené na milú májovú slávnosť. Pripravené pódium sľubovalo kultúrny program, stánky s občerstvením boli pripravené na nápor milovníkov cigánskej … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

február 2019

Náš spevácky zbor prežíval v nedeľu 3. februára svoj veľký kultúrny sviatok, keď sme sa podieľali na organizácii Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa konal v Záhorskej Bystrici pod záštitou Matice slovenskej a mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. V roku 2019 … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

december 2018

V dňoch 8. a 9. decembra uskutočnil náš súbor, v rámci projektu  nazvaného „Spevavé Záhorie“ a dotovaného Bratislavským samosprávnym krajom dlho pripravované nahrávanie svojho 3. CD s ľudovými piesňami  zo Záhoria. Pesničky známe i menej známe, pomalé i rezkejšie, sme vybrali a naštudovali zo spevníkov Dr. … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

november 2018

Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku v spolupráci s Farským úradom usporiadali dňa 18. novembra v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice slávnostný koncert pri príležitosti roku 2018 – ako Roku slovenskej štátnosti. Koncert otvoril svojím príhovorom dôstojný pán Štefan Kováč, ktorý … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

október 2018

Pri príležitosti 85. výročia Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante, ako aj 25. výročia Domu Matice slovenskej v Galante, usporiadal Dom Matice slovenskej v Galante dňa 26. októbra X. ročník prehliadky matičiarskych súborov z celej republiky pod názvom Trenčín, Trnava … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

august 2018

Dňa 31. augusta v podvečerných hodinách si, v predvečer sviatku Dňa Ústavy, pripomenuli občania Záhorskej Bystrice 26. výročie prijatia ústavy Slovenskej republiky ako aj 74. výročie SNP milou matičiarskou slávnosťou pri zapálenej vatre. Slávnosť otvoril svojím príhovorom vicestarosta MiÚ Záhorská … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

júl 2018

1. júla sa konali v Záhorskej Bystrici Bystrické malé hody. Na námestí rodiny bola postavená tribúna, na ktorej vystúpili pozvané umelecké kolektívy. Program otvoril náš spevácky zbor. Predviedli sme niekoľko piesní zo svojho pripravovaného cédečka. Mimoriadne zaujali pod dirigentskou taktovkou … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

máj 2018

19. a 20. mája sa v Bratislave – Devínskej Novej Vsi uskutočnil jubilejný 25. Festival slovenskej národnej piesne, ktorý s úcty k odkazom našich predkov a k rodnej vlasti pripravili Matičiari v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s Mestskou časťou … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár

apríl 2018

8. apríla, v nedeľu zasvätenú Božiemu milosrdenstvu, sme zaspievali pod taktovkou nášho zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča na svätej omši vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave niekoľko sakrálnych skladieb, konkrétne „Laudate Dominum“ Lorenza Perosiho, „Ecce Panis Angelorum“ … Pokračovať v čítaní

Publikované v archív | Vložiť komentár